VIAP lėšos ir kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolė komisija kiekvieniems kalendoriniams metams nustato VIAP lėšų biudžetą ir kainas.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolė taip pat nustato ir skelbia:

  • metinę elektros energijos rinkos kainą, kuri naudojama nustatant VIAP lėšų biudžetą bei apskaičiuojant VIAP teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas paslaugas teikiantiems asmenims mokėtinas VIAP lėšas:

2017 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2016 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2015 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2014 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2013 metinė elektros energijos rinkos kaina.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-28 10:17:07