Atskaitos kaina

Operatorius, vadovaudamasis BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-10-06 įsakymu Nr. IS-170043 patvirtintų “Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių” 1.7.1 papunkčiu ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. paskelbia biokuro produkto atskaitos kainą.

2018 m. lapkričio 7 d. BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IS-180041 patvirtinta biržoje sudarytiems biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriams, vykdomiems 2018-2019 m. šaltuoju metų periodu, atitinkamo konkretaus biržoje prekiaujamo biokuro produkto atskaitos kaina:

Produkto kodas SM1 SM1W SM2 SM3 MG1 MG2 MG3
Atskaitos kaina,
Eur/tne (be PVM)
226,47 220,98 237,52 213,42 395,10 352,80 349,00

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-07 17:02:45