Atskaitos kaina

Operatorius, vadovaudamasis BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-10-06 įsakymu Nr. IS-170043 patvirtintų “Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių” 1.7.1 papunkčiu ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. paskelbia biokuro produkto atskaitos kainą.

2017 m. lapkričio 6 d. BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IS-170045 patvirtinta biržoje sudarytiems biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriams, vykdomiems 2017-2018 m. šaltuoju metų periodu, atitinkamo konkretaus biržoje prekiaujamo biokuro produkto atskaitos kaina:

Produkto kodas SM1 SM1W SM2 SM3 MG1 MG2
Atskaitos kaina,
Eur/tne (be PVM)
166,06 164,36 161,68 157,31 372,90 340,09

Biokuro produkto MG3 pirkimo pardavimo sandorių iki 2017-11-06 nesudaryta, todėl atskaitos kaina nenustatoma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-24 14:54:16