Kovo mėnesį (už vasarį) surinkta 14,78 mln. Eur, išmokėta 10,52 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (6,35 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis kovo pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,07 mln. Eur.

2018 m. kovas
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -11,33
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,78
Skirstomojo tinklo vartotojai 13,11
Perdavimo tinklo vartotojai 1,67
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -10,52
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -6,35
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,82
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) 0,39
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,96
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -7,07