2016 M. RUGSĖJO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2016 10 03

Rugsėjo mėnesį (už rugpjūtį) surinkta 14,92 mln. Eur, o išmokėta 15,03 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (10,70 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,20 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,63 mln. Eur). VIAP lėšų likutis rugsėjo pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -10,75 mln. Eur.

2016 m. rugsėjis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -10,64
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,92
Skirstomojo tinklo vartotojai 13,11
Perdavimo tinklo vartotojai 1,81
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -15,03
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -10,70
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,20
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,63
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,05
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,45
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -10,75