Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. rugpjūtis

2022 09 08

Artėjant šildymo sezonui, „Baltpool“ mėnesio prekybos apžvalgose kas mėnesį skelbsime statistiką apie pasiruošimą šildymo sezonui.

PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

  • Lyginant su biokuro poreikiu 2021 m. šildymo sezono metu, šiuo metu žiemai yra susitarta dėl 26% biokuro kiekio. Jeigu vertintume biokuro paruošimą pirmajai šildymo sezono pusei, tuomet biokuro yra paruošta 38 % pagal praeitų metų poreikį tame pačiame laikotarpyje. Praeitais metais pirmai šildymo sezono pusei buvo paruošta tik 22 % reikalingo biokuro kiekio.
  • 2022 m. žiemos svertinė kaina (44,81 Eur/MWh) yra 93 % didesnė, lyginant su praeitu sezonu (23,22 Eur/MWh). Žvelgiant į kainų skirtumus lyginant apskritis, didžiausias kainų skirtumas matomas Kuršių Nerijoje (185 %) ir Klaipėdos apskrityje (144 %). Mažiausias kainų skirtumas – Šiaulių (82 %) ir Marijampolės apskrityse (56 %).

Tiekimo statistika 2022 m. žiemos sezonui Lietuvos apskrityse

Pirkėjo apskritis Sudarytų sandorių kaina, Eur/MWh Sudarytų sandorių kiekis, MWh Svertinės kainos pokytis, lyginant su praeitu šildymo sezonu
Alytaus apskritis 50.16 46 760 101%
Kauno apskritis 49.34 216 760 97%
Klaipėdos apskritis 55.18 98 850 144%
Kuršių Nerija 55.00 5 040 185%
Marijampolės apskritis 47.00 420 56%
Panevėžio apskritis 44.45 129 640 106%
Šiaulių apskritis 36.09 312 410 82%
Tauragės apskritis 47.76 22 750 90%
Telšių apskritis 51.18 62 160 117%
Utenos apskritis 46.39 46 060 131%
Vilniaus apskritis 44.22 165 200 92%
viso 44.81 1 106 050 93%

Lietuvos apskričių pasiruošimas artėjančiam žiemos sezonui

Žemėlapyje pavaizduoti burbulai atitinka apskrityse nupirktą biokuro kiekį, o šalia burbulų esantys skaičiai – šiuo metu nupirkto biokuro kiekio santykis su konkrečios apskrities praeitų metų biokuro poreikiu šildymo sezono metu.

BIOKURO AUKCIONŲ STATISTIKA

  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 45,40 Eur/MWh. Lyginant su liepos mėnesio verte, fiksuotas 18 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 201 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su liepos mėnesiu, padidėjo apie 19 % iki 277 010 MWh. Sudarant sandorius rugpjūtį matomas lengvas ruošimasis artėjančiam šildymo sezonui – 42 % viso kiekio yra ilgalaikiai kontraktai, kurių pristatymas numatomas šildymo sezono metu. Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis yra didesnis 34 %.
  • Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 30,00 Eur/MWh.
  • Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 46,89 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 46,35 45,95 29,27 408 590
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q04-2022 44,80 38,00 722 260
     Q01-2023 44,49 358 540

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainosSandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 53.00 119,50 97,77 2 620

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainosSandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 23,00 23,00 23,00
Biokuro ir lignino mišinys 24,50 26,00 25,46 980

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 metų rugpjūčio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų rugsėjio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 4,59 ct/kWh ir buvo 53 % didesnė nei šilumos, tiekiamos liepos mėnesiui (3,00 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 206 % aukštesnė (1,50 ct/kWh).
  • Rugsėjo mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 188 823 MWh – tai yra 10 % daugiau nei perkamos šilumos kiekis rugpjūčio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis mažėjo 3 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 309 430 MWh šilumos – tai yra 18 % mažiau, lyginant su rugpjūčio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su 2021 m. aukcionuose rugsėjo mėnesiui siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 25 %.

Rugpjūčio mėnesio šilumos aukcionų rezultatai Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA