Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. kovas

2022 04 04
  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 24,17 Eur/MWh. Lyginant su vasario mėnesio verte, fiksuotas 13 % indekso mažėjimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 121 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su vasario mėnesiu, padidėjo 15 % iki 876.610 MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 34 % kiekio). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis padidėjo 33 %.
  • 2021-2022 m. šildymo sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekė 23,13 Eur/MWh. Lyginant 2020-2021 m. šildymo sezonus, tiekimo kaina padidėjo 115 %.
  • Estijoje kovo mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 23,47 Eur/MWh.
  • Latvijoje kovo mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 26,00 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 26,77 26,00 23,47 652.540
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q01-2022 19,09 708.680
     Q02-2022 19,20 4.900
     Q03-2022 24,00 1.820

 

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 38,80 98,00 61,18 10.540

 

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 m. kovo mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 m. balandžio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 3,72 ct/kWh ir buvo 3 % žemesnė nei šilumos, tiekiamos kovo mėnesį (3,85 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 135 % aukštesnė (1,59 ct/kWh).
  • Kovo mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 429 148 MWh – tai yra 33 % mažiau nei perkamos šilumos kiekis kovo mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis didėjo 7 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 661 439 MWh šilumos – tai yra 8 % mažiau, lyginant su kovo mėnesiu šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusių metų kovo mėnesiu, aukcionuose siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 4 %.

Kovo mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA