LR Vyriausybė 2015 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1083 nustatė viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų sąrašą ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimtis 2016 metams.

LR Vyriausybė 2015 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1083 nustatė viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų sąrašą ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimtis 2016 metams.
Nutarimo tekstą galite rasti teisės aktų registre.