Spalio mėnesį (už rugsėjį) surinkta 13,82 mln. Eur, išmokėta 11,87 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (8,17 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis rugsėjo pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -1 mln. Eur.

2018 m. spalis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -2,95
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,82
Skirstomojo tinklo vartotojai 12,11
Perdavimo tinklo vartotojai 1,71
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -11,87
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -8,17
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,82
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,39
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,48
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -1,00