Skelbiama nepriklausomų narių į BALTPOOL valdybą atranka

2020 01 10
Skelbiama nepriklausomų narių į BALTPOOL valdybą atranka

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G skelbia  nepriklausomų narių atranką į patronuojamos bendrovės BALTPOOL valdybą.

Atranka vyksta atsižvelgiant į tai, kad esamos BALTPOOL valdybos ketverių metų kadencija baigiasi 2020 m.  balandžio 20 dieną.

Laikantis gerosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, į naujos kadencijos BALTPOOL valdybą renkami du nepriklausomi nariai.

Nepriklausomu EPSO-G grupės įmonių valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Kaip ir iki šiol, du narius į BALTPOOL valdybą deleguos valstybės kontroliuojama EPSO-G valdymo bendrovė. Vieną narį deleguos mažesnę akcijų dalį kontroliuojantis akcininkas – „Klaipėdos nafta“.

Nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritys, į kurias vykdoma atranka, numatytos atsižvelgiant į kiekvienos įmonės veiklos specifiką ir jai, bei visai EPSO-G grupei, akcininko keliamus strateginius tikslus ir uždavinius.

Atranką vykdys trijų narių komisija, kurią sudaro LR Energetikos ministerijos, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ ir valdymo bendrovės EPSO-G atstovai, pasitelkiant išorinę atrankos agentūrą. Jos atstovai komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Kviečiame susipažinti su skelbimais ir reikalavimais:

  1. Nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimas.
  2. Reikalavimų, taikomų kandidatams į nepriklausomus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės BALTPOOL UAB valdybos narius, aprašymas.

Dėl atrankos eigos kviečiame teirautis skelbime nurodytais kontaktais.