Nuo 2017-09-25 įsigalioja Biokuro tiekimo tipinės sąlygos

2017 09 20

Informuojame, kad nuo 2017-09-25 (įskaitant) įsigalioja pakeista Biokuro tiekimo tipinių sąlygų 9.7 ir 9.12 punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-09-19 įsakymu Nr. 170040.
Įsigaliojus minėtų Biokuro tiekimo tipinių sąlygų punktų pakeitimams, pardavėjui ginčijant kuro kiekio ir kokybės ataskaitos duomenis, pardavėjas privalomai turės pateikti pirkėjui visus konkrečių ginčijamų kokybinių rodiklių tyrimų akredituotoje laboratorijoje rezultatus, nustatytus iš paimtų atsargių biokuro ėminių.
Su dokumentu galite susipažinti čia https://www.baltpool.eu/lt/dokumentai/