Biržos pakeitimai nuo 2020-09-01

2020 08 31

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Energijos išteklių biržos reglamento, Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai. Žemiau pateikiame santrauką, ką būtina žinotis kiekvienam biržos dalyviui.

I. Įtvirtinama prekyba MWh.

1. Teikiant pavedimus bus taikomi šie nedalomo pavedimo kiekio kartotiniai ir minimalūs kiekiai:

Perkamas skiedrų kiekis per savaitę

(granulės)

Nedalomas skiedrų pavedimo kiekis

(granulės)

Minimalus skiedrų sandorio kiekis

(granulės)

<700 MWh per savaitę

(<300 MWh)

70 MWh

(10 MWh)

Pavedime nurodytas kiekis
≥700 MWh per savaitę

(≥300 MWh)

350 MWh

(100 MWh)

350, 1050 arba 2100 MWh

(100, 300 arba 600 MWh)

2. Pristatomo biokuro kiekis bus apvalinamas trys skaičiai po kablelio (lyginant su tne, bus vykdoma tikslesnė apskaita).

3. Teikiami pavedimai vienos dešimtosios euro tikslumu už MWh.

II. Supaprastinama ir pagreitinama dalyvių registracijos procedūra.

III. Sumažinami užtikrinimo priemonių ir baudų dydžiai.

1. Išskyrus einamosios savaitės pristatymo laikotarpį, B, C ir D kategorijų dalyviai, teikdami pavedimus, turės iš anksto pateikti tik 5 % dydžio užtikrinimo priemonę.

2. Pusmetinių sandorių užtikrinimo priemonių dydis mažinamas nuo 10 % iki 5 %.

3. Reglamente ir Tiekimo sąlygose nustatytais atvejais (nepristatytas biokuras, atsisakymas priimti biokurą ir t. t.) dalyvių mokamos baudos mažinamos nuo 30 % iki 20%.

IV. Sąskaitų apmokėjimas susiejamas su pristatymo savaitės pabaiga (30 kalendorinių dienų), o ne kokybės ataskaitos suderinimu, kaip buvo iki šiol.

V. Supaprastinama prašymo panaudoti užtikrinimo priemones tvarka ir įtvirtinama, kad nepanaudotos užtikrinimo priemonės padalinamos visiems vykdytiniems sandoriams proporcingai.

VI. Tiekimo sąlygų pakeitimai

1. Įtvirtinama galimybė suformuoti kelis atsarginius ėminius, dalį atsarginių ėminių atiduodant pardavėjui, dalį saugant pirkėjui, taip užtikrinant galimybę atlikti kelis kokybės tyrimus

2. Pardavėjas savo lėšomis gali reikalauti samdyti akredituotą specializuotą įmonė ėminiams formuoti.

3. Ėminio paėmimo faktą galima užfiksuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz. vaizdo įrašu, elektroniniais laiškais ar identifikavimo integracija į naudojamas sistemas, sistemų automatizavimu).

4. Priėmimo dokumentuose, kurį pasirašo pirkėjo ir pardavėjo atstovai, privaloma fiksuoti plombos numerį.

5. Pardavėjas gali reikalauti iš karto atiduoti atsarginį ėminį net nekilus ginčui, tačiau, pareikalavus atiduoti atsarginį ėminį, pardavėjui išlieka pareiga jį per 24 val. pristatyti į akredituotą laboratoriją.

6. Pagal pasikeitusias standarto LST EN ISO 18125 nuostatas, sausos masės žemutinio šilumingumo maksimalus priimtinas rezultatų skirtumas, tarp pirkėjo ir pardavėjo atliktų tyrimų, didinamas iki 0,4 MJ/kg.

7. Patikslinama, kad iš trečiųjų valstybių įvežamam biokurui radiologiniai tyrimai turi būti atlikti transporto priemonei ar jų junginiui (vagonui ar jų sąstatui), o ne bendras neįvardinto biokuro sandėlio tyrimas.

Biokuro prekybos įkainiai

Standartinis biržoje taikomas prekybos įkainis yra lygus 0,5% nuo sandorio vertės. Sandoriams, pagal kuriuos biokuras tiekiamas Lietuvoje, taikomas 0,04127 Eur/MWh įkainis (be PVM).  

Metinis narystės mokestis nėra taikomas. 

Prekybos sąlygos (su pažymėtais pakeitimais)

Tiekimo sąlygos (su pažymėtais pakeitimasi)

Reglamentas (su pažymėtais pakeitimais)