Produkti

Šķeldas produktu tehniskās specifikācijas

Kods SM1 SM1W SM2 SM3
Mitrums (min – maks), % no izmantojamās masas 20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %
Pelnu saturs % no sausās masas ne vairāk kā 2 % ne vairāk kā 2 % ne vairāk kā 3 % ne vairāk kā 5 %
Frakcijas lielums Smalkumu frakcijas (<3,15 mm) pieļaujamais daudzums, % līdz 2 % līdz 5 % līdz 10 % līdz 25 %
Pamata frakcija, mm
(min. daudzums %)7
3,15 ≤ P ≤ 63
(80 %, min)
3,15 ≤ P ≤ 63
(80 %, min)
 3,15 ≤ P ≤ 63
(70 %, min)
3,15 ≤ P ≤ 63
(60 %, min)
Lielā frakcija (maks. šķērsgriezums 6 cm2), mm (maks. daudzums, %)7 > 100
(līdz 10% masas)
> 100
(līdz 10% masas)
> 100
(līdz 10% masas)
> 100
(līdz 10% masas)
Lielākais pieļaujamais garums, mm7 <1505 <1505 <1505 <2205
Hlora saturs (% no sausās masas)4 <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %
Izejmateriāls (1.tabula) 1 1; 2.1; 2.2 1; 2; 3; 4.1 visas
Pieļaujamie piemaisījumi Sausas lapas, sausas skujas4 Lapas, skujas (gan sausas, gan ne sausas)

OBLIGĀTIE PAPILDU NOSACĪJUMI:

 1. Ja izceļas strīds par piegādātās biomasas atbilstību frakcijas lieluma prasībām, frakciju sadalījuma pārbaude tiek veikta ar sietu palīdzību, saskaņā ar LST EN ISO 17827-1 standarta prasībām. Pamata frakcijas daudzums tiek noteikts atbilstoši biomasas daudzumam, kurš iziet cauri 63 mm lieluma sietam. Smalkumu frakcijas daudzums tiek noteikts atbilstoši biomasas daudzumam, kurš iziet cauri 3,15 mm lieluma sietam.
 2. SM1, SM1W produktiem pieļaujams tikai ražošanas laikā dabīgi izveidojies mizu un skaidu daudzum (biomasai nedrīkst papildus pievienot mizas vai skaidas).
 3. SM2, SM3 produktiem drīkst biomasai papildus pievienot mizas un (vai) skaidas, taču visos gadījumos obligāti jānodrošina atbilstība noteiktajiem kvalitatīvajiem rādītājiem (ieskaitot pamata frakcijas un smalkumu apjomu).
 4. Ja izceļas strīds par to, vai piegādātajā biomasā esošās lapas un (vai) skujas ir sausas, strīds tiek risināts, veicot hlora satura testus laboratorijā.
 5. 10 (desmit) litros parauga var būt 2 vienības šķeldas daļu, kuru katras garums ir lielāks nekā lielākais pieļaujamais garums, ja šādas daļas diametra izmērs ir mazāks par 0,5 cm2.
 6. Kā produkta izejmateriāls nevienam produktam nedrīkst tikt izmantota ķīmiski apstrādāta koksne. Par ķīmiski apstrādātu koksni cita starpā uzskatāma krāsota, lakota, līmēta, impregnēta un (vai) kā citādi ķīmiski apstrādāta koksne.
 7. Ja tiek slēgts darījums saskaņā ar nestandarta tirdzniecības nosacījumu “Smalkumu frakcija”, tiek piemērotas šādas frakcijas lielumu prasības:
  1. Pamata frakcija, mm: 3,15 ≤ P ≤ 16;
  2. Lielā frakcija, mm: P > 31,5;
  3. Lielākais pieļaujamais garums, mm: 90;
  4. Ja izceļas strīds par piegādātās biomasas atbilstību frakcijas lieluma prasībām, frakciju sadalījuma pārbaude tiek veikta ar sietu palīdzību, saskaņā ar LST EN ISO 17827-1 standarta prasībām. Pamata frakcijas daudzums tiek noteikts atbilstoši biomasas daudzumam, kurš iziet cauri 31,5 mm lieluma sietam. Smalkumu frakcijas daudzums tiek noteikts atbilstoši biomasas daudzumam, kurš iziet cauri 3,15 mm lieluma sietam.
  5. Visas citas specifikāciju prasības tiek piemērotas tādas pašas, kādas tās ir noteiktas izvēlētā produkta standarta specifikācijā.

1.tabula. Izejmateriālu kategorijas

1. Stumbru koksne 1.1 Lapu koki
1.2 Skuju koki
1.3 Jaukti
2. Kokzāģētavu atliekas 2.1 Nomaļi
2.2 Īsināšanas atgriezumi
2.3 Zāģu skaidas (ierobežots daudzums)
2.4 Ēveļu skaidas (ierobežots daudzums)
3. Neapdarināti koki 3.1 Lapu koki
3.2 Skuju koki
3.3 Ātras aprites koksne
3.4 Jaukti
4. Mežizstrādes atliekas 4.1 Koka celma virszemes daļa
4.2 Galotnes
4.3 Nelikvīdie zari
4.4 Krūmi
4.5 Smalku koku stumbri (diametrs 1,3 m augstumā mazāks par 5 cm)
4.6 Atgriezumi, kas paliek pēc koku stumbru zāģēšanas
5. Ārpus meža nocirstā koksne 5.1 Parku, dārzu, ceļa malu apsaimniekošanas koksne

Koksnes granulu produktu tehniskās specifikācijas

Kods MG1 MG2 MG3
Biomasas veids Koksnes granulas Koksnes granulas Koksnes granulas
Diametrs mm 6+-1 vai 8+-1 6+-1 vai 8+-1 6+-1 vai 8+-1
Garums  (L) mm 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40*
Mitrums % no izmantojamās masas <= 10 <= 10
Pelnu saturs % no sausās masas <= 0,7 <= 1,2 <=2
Mehāniskā izturība % no izmantojamās masas >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Smalkumi  (<3,15 mm) % no izmantojamās masas < 1,0 < 1,0 <1,0
Slāpeklis % no sausās masas <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Sērs % no sausās masas <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Hlors % no sausās masas <= 0,02 <= 0,02 <= 0,03
Pelnu kušanas temperatūra °C >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – līdz 1 % granulu var būt garākas par 40 mm, taču jebkurā gadījumā granulas nevar būt garākas par 45 mm

Visiem koksnes granulu produktiem ir jāatbilst arī šīm prasībām:

 • Temperatūra piegādes laikā: <= 40 °C;
 • Neto siltumspēja: >= 4,6 kWh/kg;
 • Tilpumblīvums (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;
 • Piedevu daudzums, % no izmantojamās masas: 2,0. No tiem ne vairāk kā 1,8 % piedevu ražošanas laikā un 0,2 % pēcražošanas piedevu (piem., pārklājuma eļļas);
 • Arsēns, mg/kg sausajā masā: <= 1,0;
 • Kadmijs, mg/kg sausajā masā: <= 0,5;
 • Hroms, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Varš, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Svins, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Dzīvsudrabs, mg/kg sausajā masā: <= 0,1;
 • Niķelis, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Cinks, mg/kg sausajā masā: <= 100,0.

Plašāk varat iepazīties Tirdzniecības ar biodegvielas produktiem nosacījumos.

Kurināmās kūdras produkta tehniskā specifikācija

Kods KD
Kurināmās kūdras veids Nefasēta beramā kūdra
Frakcijas izmērs mm 0 — 63
Mitrums % no izmantojamās masas <= 50
Pelnu saturs % no izmantojamās masas <= 8
Hlors % no izmantojamās masas <= 0,03
Sērs % no izmantojamās masas <= 0,3