Produkti

Šķeldas produktu tehniskās specifikācijas

Kods SM1 SM1W SM2 SM3
Mitrums (min – maks), % no izmantojamās masas 20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %
Pelnu saturs % no sausās masas ne vairāk kā 2 % ne vairāk kā 2 % ne vairāk kā 3 % ne vairāk kā 5 %
Frakcijas lielums Smalkumu frakcijas (<3,15 mm) pieļaujamais daudzums, % līdz 2 % līdz 5 % līdz 10 % līdz 25 %
Lielākais pieļaujamais garums, mm7 <1505 <1505 <1505 <2205
Hlora saturs (% no sausās masas)4 <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %
Izejmateriāls 1 1; 2.1; 2.2 1; 2; 3; 4.1 visas
Pieļaujamie piemaisījumi Sausas lapas, sausas skujas4 Lapas, skujas (gan sausas, gan ne sausas)

Koksnes granulu produktu tehniskās specifikācijas

Kods MG1 MG2 MG3
Biomasas veids Koksnes granulas Koksnes granulas Koksnes granulas
Diametrs mm 6+-1 vai 8+-1 6+-1 vai 8+-1 6+-1 vai 8+-1
Garums  (L) mm 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40*
Mitrums % no izmantojamās masas <= 10 <= 10
Pelnu saturs % no sausās masas <= 0,7 <= 1,2 <=2
Mehāniskā izturība % no izmantojamās masas >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Smalkumi  (<3,15 mm) % no izmantojamās masas < 1,0 < 1,0 <1,0
Slāpeklis % no sausās masas <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Sērs % no sausās masas <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Hlors % no sausās masas <= 0,02 <= 0,02 <= 0,03
Pelnu kušanas temperatūra °C >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – līdz 1 % granulu var būt garākas par 40 mm, taču jebkurā gadījumā granulas nevar būt garākas par 45 mm

Visiem koksnes granulu produktiem ir jāatbilst arī šīm prasībām:

 • Temperatūra piegādes laikā: <= 40 °C;
 • Neto siltumspēja: >= 4,6 kWh/kg;
 • Tilpumblīvums (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;
 • Piedevu daudzums, % no izmantojamās masas: 2,0. No tiem ne vairāk kā 1,8 % piedevu ražošanas laikā un 0,2 % pēcražošanas piedevu (piem., pārklājuma eļļas);
 • Arsēns, mg/kg sausajā masā: <= 1,0;
 • Kadmijs, mg/kg sausajā masā: <= 0,5;
 • Hroms, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Varš, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Svins, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Dzīvsudrabs, mg/kg sausajā masā: <= 0,1;
 • Niķelis, mg/kg sausajā masā: <= 10,0;
 • Cinks, mg/kg sausajā masā: <= 100,0.

Plašāk varat iepazīties Tirdzniecības ar biodegvielas produktiem nosacījumos.

Kurināmās kūdras produkta tehniskā specifikācija

Kods KD
Kurināmās kūdras veids Nefasēta beramā kūdra
Frakcijas izmērs mm 0 — 63
Mitrums % no izmantojamās masas <= 50
Pelnu saturs % no izmantojamās masas <= 8
Hlors % no izmantojamās masas <= 0,03
Sērs % no izmantojamās masas <= 0,3