Laboratoriju saraksts

Reglamentā un Biodegvielas piegādes standarta nosacījumos noteiktajos gadījumos un kārtībā biodegvielas kvalitātes testi, kuru rezultāti tiek iesniegti Operatoram, var tikt veikti šajās neatkarīgajās laboratorijās: