Darbība

BALTPOOL ir Lietuvas energoresursu biržas operators, kuram ir tiesības organizēt tirdzniecību ar biodegvielas produktiem. Sabiedrība ir arī sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu (turpmāk – SIAP) līdzekļu administrators, kas veic SIAP līdzekļu savākšanas, izmaksas un administrēšanas funkcijas.

BALTPOOL akcionāri ir divi lieli enerģētikas uzņēmumi – UAB “EPSO-G” un AB “Klaipėdos nafta”. Lielākā daļa to akciju pieder valstij, tādēļ “Baltpool” uzdevumi tieši atspoguļo arī valsts mērķi – palielināt konkurenci energoresursu tirgū.

BALTPOOL prioritārie darbības virzieni – biodegvielas biržas darbības attīstība un SIAP līdzekļu administrēšana.

Par BALTPOOL administrējamo biodegvielas biržu:

Darbojoties kā energoresursu operators, BALTPOOL vēlas sasniegt šādus mērķus:

 • palielināt biodegvielas sektora caurspīdīgumu un uzticamību;
 • veicināt konkurenci un tirgus attīstību;
 • uzlabot biodegvielas sektora standartizāciju, izveidojot skaidrus noteikumus, saskaņā ar kuriem uz vienādiem nosacījumiem konkurētu visi tirgus dalībnieki;
 • palielināt izejvielu tirdzniecības efektivitāti;
 • nodrošināt efektīvu, caurspīdīgu un pareizu SIAP līdzekļu administrēšanu.

BALTPOOL vēsture

Sabiedrība dibināta 2009.gada 10.decembrī, īstenojot 2009.gada 7.jūlija LR valdības apstiprināto Elektrības tirgus attīstības plānu.

 • 2009.g. – saņemta elektrības biržas operatora licence.
 • 2010.g. – sākta elektrības biržas operatora darbība.
 • 2012.g. 18.jūnijā – elektrības biržas tirdzniecības organizēšana nodota Norvēģijas tirgus operatoram “Nord Pool Spot” saskaņā ar Lietuvas Republikas Seima 2012.gada 17.janvārī pieņemto Elektroenerģijas likuma jauno redakciju un saskaņā ar 2012.gada 26.marta AB “Litgrid” un “Nord Pool Spot” attiecīgu vienošanos.
 • 2012.g. 18.jūnijā – atcelta elektroenerģijas biržas operatora licence.
 • 2012.g. 18.jūnijā (līdz 2015.g. 1.martam) – darbojas kā biržas operators tirdzniecībā ar Lietuvas palīginstrumentiem aizsardzībai pret elektroenerģijas cenu svārstībām elektrības biržā.
 • 2012.g. 28.septembrī – saņemta energoresursu biržas operatora licence. Energoresursu biržas operators var īstenot centralizētu tirdzniecību ar biodegvielu un naftas produktu rezervēm, dabas gāzi un palīginstrumentiem aizsardzībai pret enerģijas cenu svārstībām.
 • 2012.g. 1.oktobrī sāk darboties Biodegvielas birža. Pirmais biodegvielas biržas modelis paredzēts sīkiem nedēļas garuma biodegvielas darījumiem, kuri tiek slēgti papildus jau esošajiem divpusējiem līgumiem.
 • 2013.g. 1.janvārī “Baltpool” ar Lietuvas Republikas valdības 2012.g. 7.novembra lēmumu Nr. 1338 tiek iecelta par sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu līdzekļu administratoru.
 • 2013.g. jūlijā – atjaunots biodegvielas biržas tirdzniecības modelis, kas paredzēts ilgtermiņa biodegvielas piegādes nodrošināšanai.