Tegevus

BALTPOOL on Leedu energiaressursside börsi operaator, millel on õigus korraldada biokütuse toodete müüki ning küte oksjoneid. Samuti on ettevõte üldiste huviteenuste administraator, mis teostab üldiste huviteenustega seotud tasude kogumist, tasumist ja administreerimist.

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist määrati ettevõte riigimetsades toodetud toorpuidu ja metsa ülestöötamise jääkide müügi administraatoriks.

BALTPOOL’i aktsionäriks on kaks suurt energia ettevõtet – UAB EPSO-G ja AB Klaipėdos nafta. Suurem osa nende ettevõtete aktsiatest kuulub riigile, seega Baltpool’i ülesanded peegeldavad täpselt riigi eesmärki – suurendada konkurentsi energiaressursside turul.

BALTPOOL’i prioriteetseks tegevussuunaks on biokütuse börsi tegevuse arendamine ja üldiste huviteenustega seotud vahendite administreerimine.

BALTPOOL’i administreeritavast biokütuse börsist:

Energiaressursside operaatori tegevuses püüab BALTPOOL järgmisi eesmärke:

 • tugevdada biokütuse sektori läbipaistvust ja usaldust;
 • soodustada konkurentsi ning turuarengut;
 • parandada biokütuse sektori standardimist selgete reeglite, mille järgi konkureeriks kõik turu osalejad, loomisel;
 • suurendada toorainemüügi efektiivsust;
 • tagada efektiivse, läbipaistva ja õiglase üldiste huviteenustega seotud vahendite administreerimise.

BALTPOOL’i ajalugu

Ettevõte on asutatud 10. detsembril 2009. a kooskõlas 2009. a 7. juuli Leedu Vabariigi poolt kinnitatud elektri turuarengu plaaniga.

 • 2009. a on saadud elektribörsi operaatori litsents.
 • 2010. a on alustatud elektribörsi operaatori tegevus.
 • 18. juunil 2012. a elektribörsi müügi korraldus on antud üle Norra turu operaatorile Nord Pool Spot kooskõlas Leedu Vabariigi Riigikogu 17. jaanuaril 2012. vastuvõetud uue elektrienergia seaduse redaktsiooni ning 26. märtsil 2012. a vastava Litgrid AB ja Nord Pool Spot kokkuleppega.
 • 18. juunil 2012. a tühistati elektrienergia börsi operaatori litsents.
 • Alates 2012. a 18. juulist (kuni 2015. a 1. märtsini) tegutses ettevõte Leedu kaitse elektrienergia hinna kõikumise elektribörsis eest abivahendite börsi operaatorina.
 • 28. septembril 2012. a on saadud energiaressursside börsi operaatori litsents. Energia börsi operaator võib teostada tsentraliseeritud biokütuse ja naftatoodete, maagaasi ja kaitse elektrienergia hinna kõikumise eest abivahendite müüki.
 • 1. oktoobril 2012. a hakkas tööle biokütuse börs. Esialgne biokütuse börsi mudel on mõeldud lühiajalistele (nädala kestusega) biokütuse tehingutele mida sõlmitakse olemasolevate kahepoolsete lepingute lisana.
 • 1. jaanuaril 2013. a määrati BALTPOOL UAB kooskõlas Leedu Vabariigi 2012. a 7. novembri määrusega Nr 1338 üldiste huviteenustega seotud vahendite administraatoriks.
 • 2013. a juulis uuendati pikaajalise biokütusega varustamise tagamiseks mõeldud biokütuse börsi müügimudel.
 • 20. detsembril 2017. a määrati kooskõlas Leedu Vabariigi Valitsuse määrusega Nr 1092 „Elektroonilise puidu müügi süsteemi administraatori määramise kohta“ alates 2018. a 1. jaanuarist elektroonilise puidu müügisüsteemi administraatoriks BALTPOOL UAB.
 • 6. veebruaril 2018. a koos partneriga Taani Kuningriigis avati biokütuse börs Biomass Pool ApS.
 • 19. märtsil 2018. hakati kuulutama hakkpuidu hinnaindeks BALTPOOL WOOD CHIPS SPOT LITHUANIA.
 • 1. mail 2018. a hakkasid kehtima energiaressursside turu seaduse muudatused, mille järgi peab energiaressursside börsi operaator teostama lisategevust – soojusenergiaseaduses ettenähtud korras soojusenergia oksjonite korraldamine. Esimene soojusenergia oksjon toimus BALTPOOL’i poolt administreeritavas elektroonilises soojusenergia oksjoni süstemis 21. mail 2018.