Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas
Dėl degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos valdytojo paskyrimo
Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo projektas
Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos projektas