Kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų ŠESD kiekio ataskaitos forma