Visos temos

Prekybos įkainis

Prekybos įkainis

Už Operatoriaus teikiamas paslaugas administruojant degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI) apskaitos vienetų sistemą, DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyviai moka su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderinto dydžio įmoką, lygią 0,017 eurų už tūkstantį DAEI apskaitos vienetų.

VERT suderinimas dėl DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmokų