Tooted

Hakkpuidu toodete tehniline kirjeldus

Kood SM1 SM1W SM2 SM3
Niiskus (min – maks), %
kasutatavast massist
20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %
Tuhasisaldus, %
kuivast massist
Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 3 % Mitte rohkem kui 5 %
Fraktsiooni suurus
(pikkus-laius-kõrgus), mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
Peente puiduosakeste sisaldus biokütuses Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 5 % Mitte rohkem kui 10% Mitte rohkem kui 25%
Kloori kogus (% kuivast massist)4 <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %
Domineeriv tooraine 1; 1; 2.1; 2.2 1; 2; 3; 4.1 kokku
Lubatud lisandid Kuivad lehed, kuivad okkad4 Lehed, okkad (nii kuivad kui ka märjad)

Puidugraanuli toodete tehniline spetsifikatsioon

Kood MG1 MG2 MG3
Biokütuse sort Puidugraanul Puidugraanul Puidugraanul
Läbimõõt mm 6±1 või 8±1 6±1 või 8±1 6±1 või 8±1
Pikkus (L) mm 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40*
Niiskus % kasutatavast massist <= 10 <= 10 <= 10
Tuhasisaldus % kuivast massist <= 0,7 <= 1,2 <=2
Mehaaniline vastupidavus % kasutatavast massist >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Peened puuosakesed (<3,15 mm) % kasutatavast massist < 1,0 < 1,0 <1,0
Lämmastik % kuivast massist <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Väävel % kuivast massist <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Kloor % kuivast massist <= 0,02 <= 0,02 <= 0,03
Tuha sulamistemperatuur °C >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – kuni 1% graanulitest võivad olla pikemad kui 40 mm, kuid ei tohi ületada 45 mm

Kõik puidugraanulite tooted peavad vastama ka järgmistele nõudmistele:

 • Temperatuur kohale toimetamisel: <= 40 °C;
 • Netokütteväärtus: >= 4,6 kWh/kg;
 • Tihedus (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;
 • Lisandite kogus, % kasutatavast massist: 2,0. nendest mitte rohkem kui 1,8% lisandeid tootmise ajal ning 0,2% tootmisjärgseid lisandeid (nt põlevad õlid);
 • Arseen, mg/kg kuivast massist: <= 1,0;
 • Kaadmium, mg/kg kuivast massist: <= 0,5;
 • Kroom, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Vask, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Plii, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • elavhõbe, mg/kg kuivast massist: <= 0,1;
 • Nikkel, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Tsink, mg/kg kuivast massist: <= 100,0.

Rohkem infot Biokütuse toodete müügi tingimused.

Turbakütuse toote tehniline spetsifikatsioon

Kood KD
Turbakütuse liik Pakkimata freesturvas
Fraktsioonisuurus mm 0 — 63
Niiskus % kasutatavast massist <= 50
Tuhasisaldus % kasutatavast massist <= 8
Kloor % kasutatavast massist <= 0,03
Väävel % kasutatavast massist <= 0,3

Rohkem infot Turbakütuse müügi reeglid.