Tooted

Hakkpuidu toodete tehniline kirjeldus

Kood SM1 SM1W SM2 SM3
Niiskus (min – maks), %
kasutatavast massist
20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %
Tuhasisaldus, %
kuivast massist
Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 3 % Mitte rohkem kui 5 %
Fraktsiooni suurus
(pikkus-laius-kõrgus), mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
Peente puiduosakeste sisaldus biokütuses Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 5 % Mitte rohkem kui 10% Mitte rohkem kui 25%
Suurte mõõtudega fraktsioon (maks läbimõõt 6 cm2), mm (maks kogus %)7 > 100
(kuni 10 % massist)
> 100
(kuni 10 % massist)
> 100
(kuni 10 % massist)
> 100
(kuni 10 % massist)
Suurim lubatud pikkus, mm7 <1505 <1505 <1505 <2205
Kloori kogus (% kuivast massist)4 <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %
Domineeriv tooraine (tabel 1) 1; 1; 2.1; 2.2 1; 2; 3; 4.1 kokku
Lubatud lisandid Kuivad lehed, kuivad okkad4 Lehed, okkad (nii kuivad kui ka märjad)

Lisanõuded:

 1. Konflikti kohale toimetatud biokütuse fraktsiooni suuruse vastamise nõudmistele kohta puhul teostatakse fraktsiooni jaotuse uuring sõelte abil (kooskõlas standardiga  LST EN ISO 17827-1). Põhifraktsiooni suurus tuvastatakse selle biokütuse koguse, mis mahub 63 mm suurusega sõelast läbi, järgi. Peente puiduosakeste fraktsiooni suurus tuvastatakse biokütuse koguse, mis mahub 3,15 mm suurusega sõelast läbi, järgi.
 2. SM1, SM1W toodete puhul on lubatud üksnes tootmise ajal moodustuv koore ja saepuru kogus (ei tohi koort ega saepuru biokütusesse juurde lisada).
 3. SM2, SM3 toodete puhul võib biokütusesse juurde segada koort ja (või) saepuru, kuid igal juhul tuleb tagada vastavust ettenähtud kvaliteedinäitajatele (kaasaarvatud põhifraktsiooni ning peente puiduosakeste kogus).
 4. Juhul kui tekib vaidlus biokütuses olevate lehtede ja (või) okaste kuivuse kohta, vaidlus lahendatakse kloori koguse uuringuga laboratooriumis.
 5. 10 (kümnes) liitris proovi võib olla 2 ühikut hakkpuidu osakesi, mille pikkus on pikem, kui pikim lubatud pikkus, juhul kui selliste osakeste läbimõõdu pindala on väiksem kui 0,5 cm2.
 6. Toodete tooraineks ei tohi kasutada keemiliselt töödeldud puitu. Keemiliselt töödeldud puiduks peetakse teiste seas värvitud, lakitud, liimitud, impregneeritud ja (või) teisiti keemiliselt töödeldu puitu.
 7. Juhul kui tehing tehakse eritingimusega „Peenfraktsioon”, kehtivad sellised fraktsiooni suuruse nõudmised:
  1. Põhifraktsioon, mm: 3,15 ≤ P ≤ 16;
  2. Suur fraktsioon, mm: P > 31,5;
  3. Suurim lubatud pikkus, mm: 90;
  4. Juhul kui tekib vaidlus kohale toimetatud biokütuse fraktsiooni suuruse vastamise nõudmistele kohta teostatakse fraktsiooni jaotuse uuring sõelte abil (kooskõlas standardiga LST EN ISO 17827-1). Põhifraktsiooni suurus tuvastatakse selle biokütuse koguse, mis mahub 31,5 mm suurusega sõelast läbi, järgi. Peente puiduosakeste fraktsiooni suurus tuvastatakse biokütuse koguse, mis mahub 3,15 mm suurusega sõelast läbi, järgi.
  5. Teised nõudmised kehtivad nii, nagu on ettenähtud valitud toote spetsifikatsioonis.
1. Tüvepuit 1.1 Heitlehelised puud
1.2 Okaspuud
1.3 Sega puit
2. Saeveski jäägid 2.1 Pinnalauad
2.2 Lõikamise jäägid
2.3 Saepuru (piiratud kogus)
2.4 Puitlaastud (piiratud kogus)
3. Laasimata puud 3.1 Heitlehelised puud
3.2 Okaspuud
3.3 Küttepuit
3.4 Segu
4. Metsa ülestöötamise jäägid 4.1 Kännu maapealne osa
4.2 Ladvad
4.3 Müügikõlbmatud oksad
4.4 Põõsad
4.5 Väikepuude tüved (läbimõõt 1,3 m kõrgusel on vähem kui 5 cm)
4.6 Lõikmed, mis tekkivad puutüvede lõikamisel
5. Mitte metsapuit 5.1 Parkide, aedade, teeäärte hoolduse puit

Puidugraanuli toodete tehniline spetsifikatsioon

Kood MG1 MG2 MG3
Biokütuse sort Puidugraanul Puidugraanul Puidugraanul
Läbimõõt mm 6±1 või 8±1 6±1 või 8±1 6±1 või 8±1
Pikkus (L) mm 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40*
Niiskus % kasutatavast massist <= 10 <= 10 <= 10
Tuhasisaldus % kuivast massist <= 0,7 <= 1,2 <=2
Mehaaniline vastupidavus % kasutatavast massist >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Peened puuosakesed (<3,15 mm) % kasutatavast massist < 1,0 < 1,0 <1,0
Lämmastik % kuivast massist <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Väävel % kuivast massist <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Kloor % kuivast massist <= 0,02 <= 0,02 <= 0,03
Tuha sulamistemperatuur °C >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – kuni 1% graanulitest võivad olla pikemad kui 40 mm, kuid ei tohi ületada 45 mm

Kõik puidugraanulite tooted peavad vastama ka järgmistele nõudmistele:

 • Temperatuur kohale toimetamisel: <= 40 °C;
 • Netokütteväärtus: >= 4,6 kWh/kg;
 • Tihedus (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;
 • Lisandite kogus, % kasutatavast massist: 2,0. nendest mitte rohkem kui 1,8% lisandeid tootmise ajal ning 0,2% tootmisjärgseid lisandeid (nt põlevad õlid);
 • Arseen, mg/kg kuivast massist: <= 1,0;
 • Kaadmium, mg/kg kuivast massist: <= 0,5;
 • Kroom, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Vask, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Plii, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • elavhõbe, mg/kg kuivast massist: <= 0,1;
 • Nikkel, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Tsink, mg/kg kuivast massist: <= 100,0.

Rohkem infot Biokütuse toodete müügi tingimused.

Turbakütuse toote tehniline spetsifikatsioon

Kood KD
Turbakütuse liik Pakkimata freesturvas
Fraktsioonisuurus mm 0 — 63
Niiskus % kasutatavast massist <= 50
Tuhasisaldus % kasutatavast massist <= 8
Kloor % kasutatavast massist <= 0,03
Väävel % kasutatavast massist <= 0,3

Rohkem infot Turbakütuse müügi reeglid.

Viimati uuendati: 2018-10-15 10:53:59