DĖL AUKCIONO EIGOS IR STRUKTŪROS PAKEITIMO (INFORMACIJOS ATNAUJINIMAS)

2016 12 22

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius) 2016 m. spalio 18 d. savo tinklalapyje skelbė informaciją apie siūlymą nuo 2017 m. sausio 1 d. keisti aukciono eigą ir struktūrą (https://www.baltpool.eu/lt/del-aukciono-eigos-ir-strukturos-pakeitimo):

  1. Aukcioną, vykstantį antradieniais, skaidyti į 2 dalis: ilgalaikių sandorių aukcionas bei trumpalaikių sandorių aukcionas;
  2. Kiekvieno aukciono etapo trukmę nustatyti po 30 min.;
  3. Ketvirtadieniais organizuoti papildomą trumpalaikių sandorių aukcioną.

Dalyviai iki 2016 m. lapkričio 11 d. galėjo pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl minėto siūlymo.

 

Sprendimas

Informuojame, kad atsižvelgdamas į dalyvių bei dalyvius vienijančių asociacijų išsakytas pastabas ir pasiūlymus, Operatorius nusprendė:

  • Palikti galioti dabartinę aukciono, vykstančio antradieniais, eigą bei struktūrą;
  • Dėl papildomo aukciono ketvirtadieniais organizavimo spręsti vėliau, papildomai įvertinus tokio aukciono poreikį ir galimą organizavimo formą (t. y. nuo 2017-01-01 ketvirtadienio aukcionai nebus organizuojami).

Dėkojame visiems dalyviams, išsakiusiems savo nuomones ir pasiūlymus. Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ir ateityje.

 

Pagarbiai

Energijos išteklių biržos operatorius
BALTPOOL UAB

Tel. (8 5) 293 3158