2018 m. rugpjūčio prekybos mediena apžvalga

2018 09 17
2018 m. rugpjūčio prekybos mediena apžvalga

2018 m. rugpjūtį prekyba mediena EMPS buvo 3 kartus aktyvesnė nei liepą. Aukcionuose sudaryta sandorių dėl 17,3 tūkst. m3 medienos pardavimo, liepą – 5,9 tūkst. m3 . Finansinė sandorių vertė per mėnesį pakilo 3,5 karto iki 894,46 tūkst. eurų, liepą – siekė 257,53 tūkst. eurų.

Pusė rugpjūtį EMPS sudarytų sandorių sudarė pjautinųjų rąstų pardavimai. Iš jų pušinių rąstų parduota 28 proc., eglinių 11 proc., kitų medžio rūšių rąstų pardavimai neviršijo po 4 proc. visų pardavimų.

2018 m. rugpjūtį EMPS trumpalaikiuose aukcionuose II ir III kaitrumo klasės malkinės medienos kainos išliko stabilios ir siekė 31,68 Eur/m3 , labiausiai (37,8 proc.) kilo kirtimo liekanų (įskaitant dengtas) svertinė kaina nuo 17,20 Eur/m3 liepą iki 23,71 Eur/m3 rugpjūtį. Plokščių medienos svertinės kainos augo 15 proc., po 13 proc. augo beržinių popierrąsčių ir spygliuočių tarrąsčių svertinės kainos.

Vertinant metinius žaliavinės medienos kainos pokyčius, visų sortimentų kainos kilo. Didžiausias metinis kainos augimas fiksuojamas parduodant eglinius ir pušinius popierrąsčius – 67,4 proc., spygliuočių tarrąsčių – 50 proc.