2017
07/19
Lietuvos energijos išteklių biržos BALTPOOL biokuro kainos nuo šio bus skelbiamos Didžiosios Britanijos kompanijos „Hawkins Wright Ltd.“ rengiamame tarptautinės biomasės rinkos dalyviams skirtame mėnesiniame leidinyje „Forest Energy Monitor“. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G priklausanti BALTPOOL energijos išteklių birža kiekvieną mėnesį leidiniui „Forest Energy Monitor“ pateiks Lietuvos medžio skiedros ir granulių kainų kotiruotes. „Tai dar vienas žingsnis įgyvendinant mūsų siekį - tapti tarptautiniu mūsų regiono biokuro prekybos centru. Nuo šiol Lietuvos ir kaimyninių rinkų dalyviai galės objektyviai palyginti susiformavusias
2017
07/14
Birželį BALTPOOL biokuro biržos apyvarta siekė 2,76 mln. Eur - apie 150 tūkst. Eur didesnė nei 2016 m. birželį ir maždaug ketvirtadaliu mažesnė nei 2017 m. gegužę (3,76 mln. Eur). Biržos apyvartos sumažėjimą lėmė tai, kad buvo sudaryta 73 proc. mažiau mėnesio ir ketvirčio trukmės sandorių, kurie sprendžiant pagal daugiametes biržos tendencijas, vėl turėtų atsigauti liepą, šilumos gamintojams pradėjus aktyviau ruoštis šildymo sezonui. Kol kas pasirengimas ateinančiam šildymo sezonui gana vangus. Darant prielaidą, kad kuro poreikis 2017-2018 m. šildymo sezonui
2017
07/11
Patiksliname, kad atsižvelgiant į nuo 2017-07-05 pasikeitusias Kietojo biokuro apskaitos taisyklių nuostatas pakeistos Biokuro tiekimo tipinės sąlygos nuo 2017-07-11 bus taikomos visiems biržoje sudarytiems sandoriams, nepriklausomai nuo jų sudarymo dienos. Naujos redakcijos Biokuro tiekimo tipines sąlygas rasite čia: http://www.baltpool.eu/lt/dokumentai
2017
07/07
Informuojame, kad nuo 2017-07-05 įsigaliojo 2017 m. birželio 19 d.  Lietuvos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-156 pakeistos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės. Atsižvelgiant į taisyklių pakeitimus, Energijos išteklių biržos operatorius 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. IS-170035 pakeitė Biokuro tiekimo tipines sąlygas. Su nauja Biokuro tiekimo tipinių sąlygų redakcija galite susipažinti prisegtuose dokumentuose: Biokuro tiekimo tipinių sąlygų esminių pakeitimų lentelė Naujos Biokuro tiekimo tipinės sąlygos nuo 20170711 Biokuro tiekimo tipinių sąlygų lyginamasis variantas
2017
07/03
Birželio mėnesį (už gegužę) surinkta 14,35 mln. Eur, išmokėta 15,40 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (11,93 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis gegužės pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,06 mln. Eur. 2017 m. birželis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -6,01 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,35 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,28 Perdavimo tinklo vartotojai 2,07 Išmokėtos VIAP lėšos
2017
06/09
Pasirengimas būsimam šildymo sezonui augina biokuro biržos apyvartą Gegužės mėnesį BALTPOOL biokuro biržos apyvarta, lyginant su balandžiu, išaugo 64 proc. - nuo 2,29 mln. Eur balandį iki 3,76 mln. Eur gegužę. Augimą daugiausia lėmė 3 kartus, nuo 6,3 iki 18,132 tūkst. tne, išaugusi prekyba ilgalaikiais sandoriais. Beveik pusė ilgalaikiais sandoriais parduoto biokuro bus patiekta ateinantį šildymo sezoną. Iš viso 2017-2018 m. šildymo sezonui gegužę įsigyta beveik 9 tūkst. tne, iš kurių 4,6 tūkst. tne įsigijo Klaipėdos apskrities šilumos gamintojai, Utenos
2017
06/01
Gegužės mėnesį (už balandį) surinkta 13,93 mln. Eur, išmokėta 15,46 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (11,99 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis gegužės pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -6,01 mln. Eur. 2017 m. gegužė Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,48 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,93 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,19 Perdavimo tinklo vartotojai 1,74 Išmokėtos VIAP
2017
05/26
Informuojame, kad siekiant išvengti netikslumų nurodant Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitų (toliau – Ataskaita) atmetimo priežastis, BALTPOOL patobulino Ataskaitų atmetimo funkcionalumą EPS. Nuo šiol, pardavėjas nesutikdamas su Ataskaitoje pirkėjo pateiktomis kokybinių rodiklių reikšmėmis, EPS atmesdamas Ataskaitą turės tiksliai pažymėti, su kuriomis konkrečiai kokybinių rodiklių reikšmėmis nesutinka. Tiksli Ataskaitos atmetimo informacija bus automatiškai perduota pirkėjui ir BALTPOOL. Daugiau informacijos apie Ataskaitos atmetimo procedūrą rasite "Kokybės ataskaitos derinimo per EPS atmintinėje"
2017
05/23
BALTPOOL energijos išteklių biržoje užsiregistravo pirmieji pirkėjai iš Latvijos: FORTUM grupės įmonė SIA „Fortum Latvia“ ir SIA „Sveaskog Baltfor“. SIA „Fortum Latvia“ yra viena didžiausių elektros ir šilumos gamintoja Latvijoje. Įmonės kogeneracinės jėgainės instaliuota elektrinė galia 23 MW, o šiluminė galia 45MW ir ji veikia Jelgavoje. Norint užtikrinti jėgainės darbą įmonei kasmet reikia 400 000 MWh medienos skiedros. Švedijos įmonės Seaskog AB filialas SIA „Sveaskog Baltfor“ yra vienas didžiausių medienos skiedros tiekėjų ir eksportuotojų Latvijoje
2017
05/15
Balandžio mėnesį, dar nesibaigus 2016-2017 m. šildymo sezonui, biokuro biržoje pradėti sudarinėti pirmieji sandoriai 2017-2018 m. žiemos sezonui: Utenos apskrityje nupirkta 1716 tne medžio skiedros. Biokuras įsigytas už 132,73 Eur/tne, 5,11 proc. pigiau, nei toje pačioje apskrityje tokio laikotarpio sandoriais biokuras vidutiniškai kainavo praėjusį šildymo sezoną (139,87 Eur/tne). Bendra biokuro biržos apyvarta balandį, lyginant su kovu, krito 45 proc. iki 2,3 mln. Eur. Didžiausią įtaką prekybos apimčių sumažėjimui turėjo sumenkęs ilgalaikių sandorių skaičius, kurių vertė, lyginant su kovu, krito daugiau
2017
05/15
2016-2017 m. šildymo sezono metu per BALTPOOL biokuro biržą pristatytas rekordinis biokuro kiekis - 302,6 tūkst. tne. Lyginant su 2015-2016 m. žiemos sezonu, kai per biržą parduota 228,9 tūkst. tne biokuro, prekyba augo 32,24 proc. Žiemos sezono metu kuras buvo tiekiamas pagal 3198 sandorius, o pristatyto kuro vertė siekė 44,36 mln. Eur. Sandorius sudarė 62 skirtingi Lietuvos pirkėjai ir 102 skirtingi pardavėjai iš Latvijos ir Lietuvos
2017
05/02
Balandžio mėnesį (už kovą) surinkta 15,01 mln. Eur, išmokėta 15,54 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (12,06 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -4,48 mln. Eur. 2017 m. balandis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -3,95 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,01 Skirstomojo tinklo vartotojai 13,52 Perdavimo tinklo vartotojai 1,49 Išmokėtos VIAP lėšos
2017
04/27
Informuojame, kad nuo 2017 m. balandžio 27 d. įsigalioja pakeistos Prekybos biokuro produktais sąlygos. Pakeitimai yra redakcinio pobūdžio ir papildomų teisių ir (ar) pareigų biržos dalyviams nesukels. Su nauja Prekybos biokuro produktais sąlygų redakcija galite susipažinti čia: Prekybos biokuro produktais sąlygos nuo 2017 04 26
2017
04/24
Atsižvelgiant į tai, kad BALTPOOL UAB energijos išteklių biržoje galima prekiauti ne tik biokuro, bet ir kuro durpių produktais, atitinkamai buvo pakoreguotos biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, taip pat atlikti susiję redakcinio pobūdžio pakeitimai. Nuo 2017 m. balandžio 25 d. (įskaitant) biržoje sudaromų tiek biokuro produktų, tiek kuro durpių produktų pirkimo-pardavimo sandoriams taikomos bendros Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, su kuriomis galite susipažinti čia: Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos Kuro pirkimo-pardavimo standartinių sąlygų lyginamasis variantas
2017
04/12
Kovo mėnesį BALTPOOL biokuro biržoje pasiektas naujas mažiausios kainos rekordas - šilumos gamintojas Vilniaus regione šiai vasarai įsigijo biokuro už 105 Eur/tne. 2016 m. vasarą Vilniaus regione vidutinė svertinė ilgalaikių sandorių kaina siekė 128,34 Eur/tne. Pagal BALTPOOL biokuro biržoje jau įvykusius sandorius vasaros laikotarpiui matoma, kad biokuro pirkėjai ilgalaikiais sandoriais apsirūpino pigesne medžio skiedra nei 2016 metais. Vasaros sezonui sudarytų ilgalaikių sandorių kainos vidurkis Lietuvoje siekia 115,99 Eur/tne, tačiau dar bus galima sudaryti ketvirtinius ir mėnesinius Apyvartos mažėjimą labiausiai lėmė
2017
04/11
Kovo mėnesį BALTPOOL biokuro biržoje pasiektas naujas mažiausios kainos rekordas - šilumos gamintoja Vilniaus apskrityje šiai vasarai įsigijo biokuro už 105 Eur/tne. Tai pigiausias pusmetinis sandoris ne tik Vilniaus apskrityje, bet ir biokuro biržos istorijoje. „Prekyba biržoje leido bendrovei įsigyti biokuro itin palankiomis kainomis. Šis sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys nuteikia itin optimistiškai ir ateityje gali prisidėti prie mažesnių šilumos kainų vartotojams“, - sako pigiausią sandorį sudariusios šilumos gamintojos UAB „Danpower Baltic“ generalinis direktorius Artūras Kliukevičius. „Danpower Baltic“ už rekordiškai žemą kainą įsigijo 7800 tne (tona naftos
2017
04/03
Kovo mėnesį (už vasarį) surinkta 14,97 mln. Eur, išmokėta 14,30 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (10,65 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis kovo pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -3,95 mln. Eur. 2017 m. kovas Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,62 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,97 Skirstomojo tinklo vartotojai 13,25 Perdavimo tinklo vartotojai 1,72 Išmokėtos VIAP lėšos
2017
03/31
Informuojame, kad atsižvelgdamas į rinkos poreikį, Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB priėmė sprendimą nuo 2017-04-03 pradėti C kategorijos pirkėjų registraciją biržoje. Atitinkamai nuo 2017-04-03 įsigalioja pakeistos Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės, Prekybos biokuro produktais sąlygos ir atnaujinta dalyvio-pirkėjo anketa. C kategorijos pirkėjais galės būti biržos dalyviai, atitinkantys B ir (arba) C kategorijos pardavėjams keliamus reikalavimus. C kategorijos pirkėjams taikomus prekybos ribojimus nustato Prekybos biokuro produktais sąlygos. Su pakeistomis Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklėmis, Prekybos biokuro produktais sąlygomis ir atnaujinta Dalyvio-pirkėjo anketa
2017
03/17
Šios savaitės aukcione (2017 03 14) buvo sudarytas pigiausias ilgalaikis sandoris šiais metais – 105 Eur/tne (9,03 Eur/MWh). Pagal šį sandorį pirkėjui Vilniaus apskrityje 2017 m. balandžio-spalio mėn. bus patiekta 7800 tne (90 714 MWh) biokuro. Palyginimui, 2016 m. vasaros sezono metu Vilniaus apskrityje faktinė vidutinė svertinė biokuro tiekimo kaina buvo lygi 110,66 Eur/tne (9,52 Eur/MWh)
2017
03/16
Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB pakartotinai informuoja, kad pagal prekybą biokuru biržoje reglamentuojančius teisės aktus, biržoje draudžiama prekiauti medienos granulėmis, kurių sudėtyje yra cheminių priemaišų (įskaitant formaldehido). Biržos dalyviams, nesilaikantiems nustatytų teisės aktų reikalavimų, operatorius turi teisę taikyti Reglamente nustatytas sankcijas (priklausomai nuo pažeidimo masto - įspėjimas, prekybos apribojimai ir (ar) dalyvio sutarties nutraukimas). BALTPOOL yra svarbu apsaugoti rinkos dalyvių teisėtus interesus, todėl visuomet viešai informuosime apie biokuro biržoje pasirodžiusius netinkamos kokybės biokuro produktus, taip skatindami dalyvius skirti padidintą