Naujienos

 • Dėl duomenų deklaravimo DAEI sistemoje

  2022-05-13

  BALTPOOL UAB (toliau – Sistemos valdytojas) vertindamas gaunamus duomenis ir jų kiekį iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Akcizų informacinės sistemos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – Institucijos) importo deklaracijų duomenų bazių, paruošė galimybes teikti papildomus arba gauti sistemoje esamus duomenis per API. API dokumentaciją sistemos vartotojai gali rasti šiuo adresu: https://daei.baltpool.eu/api/doc.  Taip pat, Sistemos valdytojas ruošia duomenų importavimo galimybę per vartotojo sąsają. Šio funkcionalumo tikslas, kad vartotojai, prisijungę prie sistemos, lengvai galėtų

  Plačiau

 • Draudimai, taikomi rusiškos ir baltarusiškos kilmės medienai

  2022-05-10

  Atsižvelgdami į gaunamus dalyvių paklausimus dėl taikomų sankcijų rusiškai ir baltarusiškai medienai bei medienos produktams, informuojame apie šioje situacijoje aktualias ES sankcijas. Dėl Rusijos agresijos Ukrainoje ir Baltarusijos įsitraukimo į šią agresiją ES mastu taikomi energijos išteklių biržos dalyviams aktualūs draudimai, susiję su rusiškos ir (ar) baltarusiškos medienos ir medienos produktų, įskaitant biržoje prekiaujamus produktus: medienos skiedras ir medienos granules (toliau – Mediena), importu, prekyba, tiekimu į ES teritoriją. ES Tarybai 2022-03-02 paskelbus sankcijas Medienai iš Baltarusijos, nuo 2022-03-02 draudžiama: Importuoti

  Plačiau

 • Priimti Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

  2022-04-29

  Energijos išteklių biržos operatorius, atsižvelgdamas į praeitą šildymo sezoną biržos dalyvių pateiktus pasiūlymus, paklausimus ir iškilusius ginčus, reaguodamas į priimtą Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuriuo šilumos gamintojai įpareigojami naudoti daugiau biokuro, kurio gamyboje gali būti naudojamos kirtimo liekanos, ir pateikęs derinti naujo SM3D produktą specifikaciją biržos dalyviais, priėmė naujas Prekybos biokuro produktais sąlygų (toliau – Prekybos sąlygos) ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų (toliau – Tiekimo sąlygos) redakcijas, kurios įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 2 d. Prekybos sąlygų pakeitimai: Naujas SM3D

  Plačiau

 • Dėl pusmetinio medienos aukciono atidėjimo

  2022-04-29

  Informuojame, kad 2022-04-28 EMPS administratorius gavo Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos prašymą dėl medienos aukciono 2022 m. II pusmečio sutartims sudaryti atidėjimo. Atsižvelgiant į šį  prašymą, pusmetinis aukciono organizavimas atidedamas ne vėliau kaip iki gegužės 31 d., ir pirkėjų registracija į jį sustabdyta. Aplinkos ministerijos nurodyta priežastis: „Įvertinusi ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai dėl agresijos prieš Ukrainą poveikį medienos sektoriui, tendencijas rinkoje ir medienos perdirbėjų nuogąstavimus dėl apsirūpinimo žaliavine mediena, ypatingos skubos tvarka rengia Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir

  Plačiau

 • Skelbiama 2022 m. II pusmečio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti eiga

  2022-04-20

  EMPS administratorius BALTPOOL UAB, vadovaudamasis Prekybos mediena tvarkos 5 punktu, nustato 2022 m. II pusmečio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios laiką 2022 m. gegužės 20 d. 12:00 val. Aukciono eiga: Aukcionų publikavimas Iki 2022-04-28 12:00 Vyksta pirkėjų registracija Nuo 2022-04-28 12:00 iki 2022-05-12 23:59 Mokamas pradinis įnašas Nuo 2022-04-28 12:00 iki 2022-05-13 23:59 Tikrinamos registracijos (aktyvuojami vartotojai) Nuo 2022-04-28 12:00 iki 2022-05-16 23:59 Pretenzijų teikimas Nuo 2022-05-17 00:00 iki 2022-05-17 23:59 Pretenzijų nagrinėjimas Nuo 2022-05-18 00:00 iki 2022-05-18 23:59 Teikiami

  Plačiau

 • Informuojame apie aukciono datos pasikeitimus

  2022-04-13

  Pranešame, kad balandžio 19 dieną (antradienį) turėjęs vykti aukcionas, dėl Valstybinės šventės yra perkeliamas į balandžio 20 dieną (trečiadienį), 11 valandą. Kiti balandžio mėnesio aukcionai ir toliau kaip įprasta vyks antradieniais.

  Plačiau

 • Tyrimas: klientai aukštai įvertino BALTPOOL paslaugas ir aptarnavimo kokybę

  2022-04-01

  Rinkos tyrimų bendrovė „Synopticom“ atliko BALTPOOL klientų patirties ir įvaizdžio tyrimą, kurio metu apklausė biokuro katilines, biokuro gamintojus ir prekybos įmones. Tyrimui buvo pasitelkta Global Customer Satisfaction Index (GCSI) klientų tyrimų metodologija. Tyrimo rezultatai parodė, kad klientų pasitenkinimo indeksas siekė 88 balus. Pasak „Synopticom“ tyrėjų, verslas-verslui paslaugų segmente toks rezultatas priskiriamas labai aukštam ir rodo stiprų klientų pasitenkinimą tiek paslaugomis, tiek ir aptarnavimu. Tyrime taip pat buvo vertintas Net Promoter Score (NPS) rodiklis, siekiant sužinoti, ar klientai rekomenduotų BALTPOOL kolegoms

  Plačiau

 • Dėl naujo biokuro produkto, gaminamo iš miško kirtimo liekanų, įtraukimo į prekybą biržoje

  2022-03-09

  Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius), atsižvelgdamas į sukauptą biržos administravimo patirtį, apibendrindamas biržos dalyvių išsakytus pasiūlymus bei siekdamas užtikrinti, kad biokuro gamybai būtų galima panaudoti kuo daugiau vietinės žaliavos, siūlo: 1. Į prekybą biržoje įtraukti naują produktą – SM3D, kurio gamybai galėtų būti naudojamos TIK sausos miško kirtimo liekanos. Šis produktas nuo dabartinio SM3 produkto skirtųsi tuo, kad tai būtų sausas biomasės kuras, kurio gamyboje naudojamos miško kirtimo liekanos. Tokio produkto išskyrimas pasirinktas įvertinus Suomijos ilgametę

  Plačiau

 • Atnaujinta DAEI apskaitos dalyvių registracija

  2021-12-29

  Informuojame, kad atnaujinome registraciją į Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemą (toliau – sistema). Visus degalų tiekėjus kviečiame susipažinti su Alternatyviųjų degalų įstatymu ir registruotis sistemoje, jei Jums taikytini minėto įstatymo reikalavimai. Tą lengvai padarysite paspaudę šią nuorodą: https://daei.baltpool.eu/lt/registration/.

  Plačiau

 • Laikinai sustabdyta naujų DAEI sistemos dalyvių registracija

  2021-12-17

  Šiuo metu, po viešo derinimo, yra peržiūrimas Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo projektas , kuriame galimai bus įtvirtinti nauji DAEI sistemos dalyvių registravimo reikalavimai – numatoma nustatyti naują reikalavimą skystųjų degalų tiekėjams, kad registruotis sistemoje galės tik skystųjų degalų tiekėjai, kurie turi Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.  1- 19, nustatyta tvarka išduotą leidimą, kuriuo patvirtinama jo teisė verstis didmenine

  Plačiau