Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas
Dėl degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos valdytojo paskyrimo
Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos projektas