Vidutinės biokuro biržos kainos apskaičiavimo metodika

2015 05 26

Informuojame, jog BALTPOOL UAB savo tinklalapyje įdiegė įrankį, suteikiantį galimybę biokuro rinkos dalyviams prieš sudarant dvišalius kontraktus palyginti laimėjusio pasiūlymo kainą su vidutine biržos kaina.

Informuojame, jog BALTPOOL UAB savo tinklalapyje įdiegė įrankį, suteikiantį galimybę biokuro rinkos dalyviams prieš sudarant dvišalius kontraktus palyginti laimėjusio pasiūlymo kainą su vidutine biržos kaina.

Vidutinių biokuro biržos kainų palyginimo įrankis įdiegtas įgyvendinant2003-03-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 277 patvirtintų Įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Kuro pirkimų taisyklės) 21.1.2 punktą, kuris nustato, kad įsigyjančios organizacijos energijos išteklius kitais būdais (t. y. ne energijos išteklių biržoje) gali įsigyti tuo atveju, „jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina prieš sudarant pirkimo sutartį – daugiau kaip 5 procentais mažesnė už biržos operatoriaus paskutinę skelbiamą vidutinę tos energijos ištekliaus rūšies energijos išteklių biržos kainą“.

Įdiegtą įrankį rasite čia.

Su vidutinės biokuro biržos kainos apskaičiavimo metodika galite susipažinti čia.