Užterštumo 137Cs radionuklidu kontrolė

2016 07 01

Atliekant prekių muitinę kontrolę nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. bus reikalaujama pateikti iš Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos įvežamos medienos ir jos gaminių bei durpių radiologinių tyrimų dokumentus. Nepateikus šių dokumentų iš minėtų trečiųjų valstybių tiekiama mediena ir jos gaminiai bei durpės į Lietuvos Respublikos teritoriją nebus įleidžiami.