Visos temos

Skubi intervencija

Skubios intervencijos projektas, skirtas didelėms energijos kainoms mažinti

Apie skubią intervenciją

Skubios intervencijos sistema

Skubios intervencijos tikslas – įtvirtinti nacionalinėje teisėje reguliavimą, kuris užtikrintų 2022 m. spalio 6 d. Tarybos Reglamento (ES) 2022/1854 dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti, nuostatų įgyvendintą. 

Įstatymu dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo VIAP lėšų administratoriaus funkcijas vykdančiai „Baltpool“ be kita ko buvo pavesta surinkti skubios intervencijos lėšas: 

  • iš elektros energijos gamintojų surinkti jų laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. gauto rinkos pajamų perviršio dalį (90 proc.); 
  • iš įmonių, vykdančių veiklą žalios naftos, gamtinių dujų, anglių ir naftos perdirbimo sektoriuose, surinkti solidarumo įnašą, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuojamą nuo tokių subjektų 2023 m. prasidėjusių mokestinių metų apmokestinamojo pelno dalies.

 

Rinkos pajamų perviršio dalies surinkimas 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1811 patvirtino Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodiką, kurioje, be viso kito, nustatė: 

  • rinkos pajamų ir pajamų perviršio nustatymo ir skaičiavimo tvarką;  
  • rinkos pajamų ir pajamų perviršio deklaracijos formą; 
  • duomenis bei dokumentus, kuriuos rinkos pajamų perviršio mokėjimo subjektai kartu su deklaracija privalo pateikti skubios intervencijos lėšų administratoriui „Baltpool“. 

 

Rinkos pajamų ir pajamų perviršio deklaravimo tvarka 

Siekiant užtikrinti efektyvų duomenų, reikalingų rinkos pajamoms ir pajamų perviršiui nustatyti ir apskaičiuoti, surinkimą, šie duomenys iš pajamų perviršio mokėjimo subjektų bus surenkami per „Baltpool“ administruojamą Skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti, informacinę sistemą (toliau – SIP sistema). 

Informuojame, kad SIP sistema jau veikia.  

Kviečiame pajamų perviršio mokėjimo subjektus susipažinti su SIP sistemos naudojimosi sąlygomis ir registruotis SIP sistemoje užpildant šios sistemos Dalyvio anketą, kurią SIP sistema nukreips pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu Dalyvio vadovui ar kitam tinkamai jo įgaliotam asmeniui. 

Dalyviui sėkmingai užsiregistravus SIP sistemoje, rinkos pajamas ir rinkos pajamų perviršį Dalyvis galės deklaruoti iš karto po to, kai sistemoje įves duomenis apie jo valdomus elektros energijos gamybos įrenginius.  

 

Skubios intervencijos lėšų surenkamoji banko sąskaita 

Pajamų perviršio subjektai rinkos pajamas ir pajamų perviršį už praėjusį mėnesį privalo deklaruoti ir sumokėti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (už 2022 m. gruodžio mėn. – iki 2023 m. vasario 28 d.) į „Baltpool“ vardu atidarytą skubios intervencijos lėšų surenkamąją sąskaitą: 

Skubios intervencijos lėšų banko sąskaitos Nr.: LT612150051000082598 

Bankas: OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 

 

Kontaktai 

Jeigu turėtumėte klausimų: 

  • Dėl registracijos SIP sistemoje, susisiekite tel.: +370 5 239 3163 
  • Dėl rinkos pajamų ir rinkos pajamų perviršio apskaičiavimo, susisiekite tel.: +370 5 239 3143  
  • El. paštas: [email protected]