Primename apie 2021-04-01 įsigaliojusius radiacinės saugos reikalavimus įvežamam į Latviją biokurui

2021 04 07
Primename apie 2021-04-01 įsigaliojusius radiacinės saugos reikalavimus įvežamam į Latviją biokurui

Latvijos ministrų kabinetas 2020-09-15 priėmė taisykles Nr. 576 (toliau – Reikalavimai), nustatančias griežtesnius radiacinės saugos reikalavimus į Latvijos teritoriją iš bet kurios kitos valstybės įvežamam biokurui (malkinei medienai, skiedroms ir pjuvenoms), kurių įsigaliojimas buvo atidėtas iki 2021 m. balandžio 1 d.

Nors Lietuvos Respublika ir Estijos Respublika teisės aktų nustatyta tvarka pareiškė pastabas Latvijos Respublikai dėl Reikalavimų sukeliamų laisvo prekių judėjimo suvaržymo, o Europos Komisija pateikė oficialų paklausimą, tačiau Latvijos Respublika nesiėmė jokių veiksmų pakeisti priimtą teisinį reguliavimą ir minėti reikalavimai įsigaliojo nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Tai reiškia, kad nuo 2021-04-01 įvežant medienos biokurą į Latviją kartu turi būti pateikiama ir spinduliuotės bandymo ataskaita – dokumentas, parodantis krovinyje esančio radionuklido 137Cs savitojo aktyvumo lygį, kuris negali viršyti 10 Bq/kg. Pavyzdžiui, akredituotosios laboratorijos išduotas spinduliuotės pasas arba išsiuntimo šalies miškų tarnybos išduotas dokumentas su nuoroda į atitinkamą akredituotosios laboratorijos ataskaitą, arba kitas dokumentas, kuriame nurodomas krovinio savitojo aktyvumo lygis.