Priimti Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

2022 04 29
Priimti Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

Energijos išteklių biržos operatorius, atsižvelgdamas į praeitą šildymo sezoną biržos dalyvių pateiktus pasiūlymus, paklausimus ir iškilusius ginčus, reaguodamas į priimtą Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuriuo šilumos gamintojai įpareigojami naudoti daugiau biokuro, kurio gamyboje gali būti naudojamos kirtimo liekanos, ir pateikęs derinti naujo SM3D produktą specifikaciją biržos dalyviais, priėmė naujas Prekybos biokuro produktais sąlygų (toliau – Prekybos sąlygos) ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų (toliau – Tiekimo sąlygos) redakcijas, kurios įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 2 d.

Prekybos sąlygų pakeitimai:

  1. Naujas SM3D biokuro produktas – energijos išteklių biržoje pradedama prekiauti tarpiniu SM3D produktu (tarp SM2 ir SM3). Tai produktas, kurio gamyboje gali būti naudojamos laikytos kirtimo liekanos. SM3D specifikacija: maksimalus drėgnis 55%, maksimalus peleningumas 5 %, smulkelių frakciją iki 20 % masės. Plačiau galima susipažinti Prekybos sąlygų 1 priede.
  2. Kartu peržiūrima ir žaliavų, kurios gali būti naudojamos gaminant biokuro produktus, kategorijų lentelė. Atkreiptinas dėmesys, kad iš SM2 produkto yra pašalinama Trumpos rotacijos želdinių mediena.
  3. Siejant su nauju SM3D produkto atsiradimu, panaikinamos dvi nestandartinės sąlygos: „SM3 skiedra tik su sausų lapų ar spyglių priemaišomis“ ir „SM3 skiedra, kurios naudojamosios masės maksimalus drėgnis ne didesnis kaip 55 procentai“. Tai yra vienas iš pavyzdžių kaip nestandartinė prekyba, ją naudojant rinkos dalyviams, perkeliama į standartinę prekybą.
  4. Nustatyta nauja nestandartinė prekybos sąlyga – „Produkto užterštumas 137Cs radionuklidu neviršija 1 Bq/kg“.

Tiekimo sąlygų pakeitimai:

  1. Pirkėjas suteikiama teisė vienašališkai koreguoti mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų trukmės pristatymo laikotarpių sandorių, kurie sudaryti su nestandartine prekybos sąlyga „Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono“, standartinį biokuro tiekimo grafiką, jeigu pirkėjas sumažino sandorio kiekį atitinkamam laikotarpiui. Tačiau visais atvejais koreguojant per kalendorinę savaitę privalomą pristatyti biokuro kiekį, jis negali būti nustatytas didesnis, nei prieš sandorio kiekio sumažinimą galiojęs per konkrečią pristatymo savaitę privalomas pristatyti biokuro kiekis. Pavyzdžiui, pirkėjas 03-12 sudaro  M4 mėnesiui sandorį su nestandartine sąlyga „Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono“ 140 MWh kiekiui per savaitę, tačiau kovo šilumos aukcione laimi tik 50 % pasiūlyto šilumos kiekio. Tokiu atveju, pranešęs iki kovo pabaigos apie kiekio mažinimą iki 70 MWh per savaitę, balandžio mėnesį pirkėjas gali reikalauti, kad pardavėjas pvz., W14 ir W15 savaitę pristatytų po 140 MWh, o W16 ir W17 pristatytų 0.
  2. Patikslinamas Tiekimo sąlygų 8.1 papunktis, kad pirkėjas dėl drėgnio kokybinio rodiklio neatitikimų atsisakyti biokuro gali tik pristatymo metu, tačiau ne per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pristatymo.