Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai

2015 04 23

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB, įvertinęs rinkos dalyvių pateiktas pastabas dėl Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimų projektų, 2015-04-23 pakeitė Prekybos biokuro produktais sąlygas ir Biokuro tiekimo tipines sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo 2015-04-27 (imtinai).

PAKEISTOS PREKYBOS BIOKURO PRODUKTAIS SĄLYGOS IR
BIOKURO TIEKIMO TIPINĖS SĄLYGOS

2015 m. balandžio 23 d.
Vilnius

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB, įvertinęs rinkos dalyvių pateiktas pastabas dėl Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimų projektų, 2015-04-23 pakeitė Prekybos biokuro produktais sąlygas ir Biokuro tiekimo tipines sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo 2015-04-27 (imtinai).

Pagrindiniai pakeitimai:

Prekybos biokuro produktais sąlygos

– aiškiai nustatoma, jog pagal biržoje sudarytus sandorius tiekiamam biokurui taikomi bendri Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nustatyti Cs-137 kiekio reikalavimai.

Biokuro tiekimo tipinės sąlygos:

– nustatoma, kad jeigu pardavėjai nesilaikytų reikalavimo dėl Cs-137 kiekio ir dėl to pirkėjas patirtų papildomų pelenų sutvarkymo sąnaudų – pardavėjas privalėtų tokias sąnaudas padengti;

– taip pat aiškiai nustatoma, kad pardavėjams tiekiant biokurą, kuris neatitiktų minėtų reikalavimų – Operatorius dėl prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo įprasta tvarka turi teisę tokiam dalyviui taikyti Reglamente nustatytas poveikio priemones, pvz., apriboti tokio dalyvio prekybą biokuro biržoje ir (ar) pripažinti negaliojančiais tokio dalyvio biržoje jau sudarytus sandorius;

– nustatomas tipinis einamosios kalendorinės savaitės sandorių tiekimo grafikas;

– patikslinama baudų už viršytas leidžiamas pristatomo biokuro nuokrypio taikymo tvarka;

– atsižvelgiant į Kietojo biokuro apskaitos taisyklėse nustatytą atsarginių bandinių ėmimo tvarką, patikslinamos nuostatos, susijusios su atsarginių bandinių ėmimu ir pristatyto biokuro energetinės vertės nustatymu;

Dėkojame už bendradarbiavimą.

PRIDEDAMA. Įsakymo dėl Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų skaitmeninė kopija.

 

Energijos išteklių biržos operatorius
BALTPOOL UAB