Pavyzdinis manipuliavimo rinka formų sąrašas

2015 02 24

Vadovaudamiesi Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-744, 29 punktu, skelbiame pavyzdinį manipuliavimo rinka formų sąrašą.