Pateikiamas pirminis Šilumos aukciono reglamento pakeitimų projektas

2022 10 05

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB, atsižvelgdamas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-07-29 nutarimu Nr. O3E-1089 priimtus Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Supirkimo tvarka) pakeitimus ir atsakydamas į Tarybos 2022-09-29 el. laišku pateiktą kvietimą į viešą pristatymą, aptarti priimtus Supirkimo tvarkos pakeitimus, pateikia pirminį Šilumos aukciono reglamento pakeitimų projektą.

Šilumos aukcionų dalyviams Projektas teikiamas su tikslu iš anksto supažindinti su Šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos pakeitimais ir paskatinti diskusiją viešo pristatymo metu.

Šį Projektą viešam derinimui skelbs Taryba.

Svarbiausi reglamento pakeitimai:

 • Atnaujinama šilumos gamybos įrenginių deklaravimo ir šilumos gamybos vienetų sudarymo tvarka;
 • Įtraukiama galimybė šilumos aukcione (toliau ­ pagrindinis aukcionas) pateikti du pavedimus gaminti/parduoti:
  1. pirmuoju pavedimu privalo būti pasiūlytas ne mažesnis per parą galimas pagaminti kiekis, nei jį gali pagaminti šilumos gamybos vienetas veikdamas minimalia galia;
  2. antrąjį pavedimą galima pateikti tik tomis paromis, kuriomis yra pateiktas pirmasis pavedimas;
  3. antrasis pavedimas teikiamas tik už didesnę kainą.
 • Nustatoma šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio (toliau ­ balansavimo aukcionas) organizavimo tvarka:
  1. atitinkamą parą teikti pavedimą balansavimo aukcione galima tik tuo atveju, jeigu tą parą buvo pateiktas pavedimas ir pagrindiniame aukcione;
  2. galimas pateikti šilumos kiekis balansavimo aukcione vertinamas atitinkamos paros tikslumu;
  3. balansavimo aukciono rezultatai skelbiami (kainos atskleidžiamos) iš karto paskelbus galutinę balansavimo aukciono dalyvių pasiūlymų eilę.
 • Visi pavedimai yra teikiami paros tikslumu, tačiau pagal atitinkamą kainą šilumos aukcione nupirktą šilumos kiekį šilumos tiekėjas paros tikslumu deklaruoti privalės tik sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimus.

 

Su Šilumos aukciono reglamento pakeitimo projektu galite susipažinti ČIA.

Jeigu turite bet kokių klausimų, visada maloniai prašome kreiptis