Nuo spalio 05 d. pradedama prekyba biokuro rezervo produktais

2017 10 04

Energijos išteklių biržos operatorius nuo š. m. spalio 05 d. į prekybą biržoje įtraukia biokuro rezervo produktą, kuris pagal Energetikos įstatymo 29 straipsnį gali būti užskaitomas kaip energijos išteklių rezervinės atsargos.

Prekybos biokuro rezervo produktais principai nustatyti Operatoriaus patvirtintose Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklėse. Taisyklėse nustatyta:

  • dalyviai biržoje galės sudaryti sandorius, kaupti rezervines atsargas medienos skiedros ir medžio granulių produktais, kurie atitinka šiems kuro rūšių produktams Prekybos biokuro produktais sąlygose nustatytas technines specifikacijas;
  • biokuro rezervo produktų pristatymas vyks šaltąjį metų periodą ar trumpesnį laikotarpį, jei sandoriai bus sudaromi šaltuoju metu periodo eigoje. Rezervo produktų pristatymo laikotarpio pabaiga visais atvejais privalo sutapti su šaltojo metų periodo pabaiga;
  • tiekėjai rezervo atsargas privalės sukaupti iki šaltojo metų periodo pradžios arba jei sandoris bus sudaromas likus mažiau nei 2 (dviem) savaitėms iki šaltojo sezono pradžios arba jo eigoje, pristatymo laikotarpio pradžia pagal tokį sandorį visais atvejais laikomas antras pirmadienis po sandorio sudarymo dienos;
  • rezervo atsargas tiekėjai privalės faktiškai sandėliuoti ir saugoti ne toliau kaip 100 km pristatymo atstumu nuo pirkėjo pristatymo aikštelės;
  • biokuro rezervo produkto tiekėjas bus įsipareigojęs pradėti tiekti biokuro produktus pirkėjui ne vėliau ne per 24 valandas, nuo pirkėjo prašymo gavimo momento;
  • atsiskaitymas už biokuro rezervo produktus vykdomas dalimis: kainos dalį, skirtą minimaliems pardavėjo patiriamiems biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo iki šių produktų pristatymo pirkėjui kaštams padengti, pirkėjas pardavėjui sumoka iki biokuro rezervo produktų faktinio pristatymo dienos, o likusią mokėti Sandorio kainos dalį pardavėjui pristačius biokuro rezervo produktus pirkėjui.

Su naujais Prekybos biokuro rezervo produktais dokumentais galite susipažinti čia:
Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės
Biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sutartis 
Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių derinimo pažyma