Nuo 2017-07-11 įsigalioja naujos redakcijos Tiekimo sąlygos

2017 07 07

Informuojame, kad nuo 2017-07-05 įsigaliojo 2017 m. birželio 19 d.  Lietuvos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-156 pakeistos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės.

Atsižvelgiant į taisyklių pakeitimus, Energijos išteklių biržos operatorius 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. IS-170035 pakeitė Biokuro tiekimo tipines sąlygas.

Su nauja Biokuro tiekimo tipinių sąlygų redakcija galite susipažinti prisegtuose dokumentuose:

Biokuro tiekimo tipinių sąlygų esminių pakeitimų lentelė
Naujos Biokuro tiekimo tipinės sąlygos nuo 20170711
Biokuro tiekimo tipinių sąlygų lyginamasis variantas