Nuo 2017-04-03 pradedama C kategorijos pirkėjų registracija

2017 03 31

Informuojame, kad atsižvelgdamas į rinkos poreikį, Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB priėmė sprendimą nuo 2017-04-03 pradėti C kategorijos pirkėjų registraciją biržoje. Atitinkamai nuo 2017-04-03 įsigalioja pakeistos Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės, Prekybos biokuro produktais sąlygos ir atnaujinta dalyvio-pirkėjo anketa. C kategorijos pirkėjais galės būti biržos dalyviai, atitinkantys B ir (arba) C kategorijos pardavėjams keliamus reikalavimus. C kategorijos pirkėjams taikomus prekybos ribojimus nustato Prekybos biokuro produktais sąlygos.

Su pakeistomis Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklėmis, Prekybos biokuro produktais sąlygomis ir atnaujinta Dalyvio-pirkėjo anketa galite susipažinti čia:

Naujos Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės 2017-04-03
Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių lyginamasis variantas

Naujos Prekybos biokuro produktais sąlygos 2017-04-03
Prekybos biokuro produktais sąlygų lyginamasis variantas

Nauja Energijos išteklių biržos dalyvio-pirkėjo anketa 2017-04-03
Energijos išteklių biržos dalyvio-pirkėjo anketos lyginamasis variantas