Nuo 2017-01-01 įsigalioja naujos medienos skiedros produktų specifikacijos

2016 12 16

Informuojame, kad nuo 2017-01-01 įsigalios naujos medienos skiedros produktų specifikacijos. Tuo tikslu yra keičiamos Prekybos biokuro produktais sąlygos, kurios yra išdėstomos nauja redakcija ir naujosios medienos skiedros produktų specifikacijos pateikiamos jų 1 priede.

Taip pat yra papildomas Prekybos biokuro produktais sąlygų 7.5 punktas, nustatant galimybę pardavėjams reikalaujamą rezervą kaupti malkinės medienos forma.

Prekybos sąlygų pakeitimai įsigalios nuo 2017-01-01. Naujosios produktų specifikacijos galios nuo 2017-01-01 sudarytiems biokuro pirkimo-pardavimo sandoriams. Anksčiau sudarytiems sandoriams galios iki šiuo metu galiojančiose Prekybos sąlygose nustatytos produktų specifikacijos.

Su nauja Prekybos biokuro produktais sąlygų redakcija galite susipažinti prisegtuose dokumentuose:

Naujos prekybos sąlygos nuo 2017-01-01

Prekybos sąlygos-lyginamasis variantas