Nuo 2016-02-15 pradedama naujų medienos granulių ir kuro durpių produktų prekyba

2016 01 20

BALTPOOL nuo 2016-02-15 į prekybą biržoje įtraukia kuro durpių produktą bei du naujus medienos granulių produktus, kurie atitiks Europos granulių tarybos patvirtintus medienos granulių standartus ENplus-A1 bei ENplus-B.

Taip pat iki šiol prekiauto medienos granulių produkto specifikacija yra suvienodinama su Europos granulių tarybos patvirtinta medienos granulių specifikacija ENplus-A2.

Medienos granulių produktų specifikacijos nustatytos Prekybos biokuro produktais sąlygų 3.2. punkte. Su nauja Prekybos biokuro produktais sąlygų redakcija galite susipažinti čia.

Prekybos kuro durpėmis principus nustato Operatoriaus patvirtintos Prekybos kuro durpėmis taisyklės, su kuriomis galite susipažinti čia. Į prekybos sąrašus įtrauktų kuro durpių produktų specifikacija nustatyta Prekybos kuro durpėmis taisyklėse. Pažymėtina, kad prekybos kuro durpėmis principai iš esmės bus tapatūs prekybos biokuru principams.

Pirkėjai, norėdami įsigyti kuro durpių produktus, turi informuoti Operatorių apie galimybę konkrečioje pirkėjo aikštelėje priimti kuro durpes. Pardavėjai, siekiantys parduoti biokuro produktus, turi pateikti Operatoriui galiojantį leidimą naudoti žemės gelmių (durpių) išteklius.

Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. vasario 15 d.