Nauji radiacinės saugos reikalavimai įvežamam į Latviją biokurui

2020 10 22
Nauji radiacinės saugos reikalavimai įvežamam į Latviją biokurui

Latvijos Ministrų kabinetas 2020-09-15 priėmė taisykles Nr. 576, kuriomis nustatė nuo 2021 m. sausio 1 d. taikytinus sugriežtintus radiacinės saugos reikalavimus į Latvijos teritoriją iš bet kurios kitos valstybės įvežamam biokurui (malkinei medienai, skiedroms ir pjuvenoms).

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD ŠIE REIKALAVIMAI BUS TAIKOMI VISAM NUO 2021-01-01 VYKDOMAM BIOKURO TIEKIMUI Į LATVIJOS TERITORIJĄ, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, KAD SANDORIS, PAGAL KURĮ VYKDOMAS TIEKIMAS, BUVO SUDARYTAS ANKSČIAU.

Nuo 2021-01-01 įsigalioja šie reikalavimai:

 • Biokuro krovinyje radionuklido 137Cs savitasis radioaktyvumas negali viršyti 10 Bq/kg sausoje medienoje.

Atkreipiam dėmesį, kad radionuklido 137Cs savitasis radioaktyvumas turi būti nustatomas iki pastovaus svorio išdžiovintoje medienoje.

 • Kartu su krovinio važtaraščiu privalo būti pateiktas radiologinės patikros dokumento originalas/jo patvirtinta kopija (tokią kopiją gali tvirtinti ir pats biokuro pardavėjas/importuotojas):
  • akredituotos laboratorijos išduotas radiacijos pasas;
  • medieną siuntusios valstybės girininkijos išduotas dokumentas su nuoroda į atitinkamą akredituotos laboratorijos dokumentą;
  • ar kitas dokumentas, kuriame nurodytas akredituotoje laboratorijoje nustatytas 137Cs savitasis radioaktyvumas krovinyje.
 • Radiologinę patikrą gali atlikti tik akredituota laboratorija.

Šiuo metu tokią paslaugą Lietuvoje teikia tik Radiacinės saugos centras.

 • Papildomi apribojimai Latvijoje veikiančio deginimo įrenginio operatoriui (jėgainei/ katilinei), kuris naudoja iš kitos valstybės į Latviją įvežtą biokurą:
  • privalo saugoti radiologinės patikros dokumentus penkis metus ir, tikrinančioms institucijoms pareikalavus, juos pateikti.
  • jei deginimo įrenginio nominalus šiluminis našumas didesnis nei 5 MW – šildymo sezono metu (nuo spalio mėn. iki balandžio mėn.) kartą per mėnesį atlikti susidariusių pelenų radiologinį tyrimą.

Taisykles originalo kalba rasite čia: Latvijos ministrų kabineto 2020-09-15 taisyklės Nr. 576