Medienos pusmečio aukcione Lietuvos pramonės bendrovės įsigijo daugiau žaliavos

2022 07 20
Medienos pusmečio aukcione Lietuvos pramonės bendrovės įsigijo daugiau žaliavos

Praėjusios savaitės pabaigoje įvyko medienos aukcionų administratoriaus „Baltpool“ organizuotas aukcionas pusmetinėms sutartims sudaryti, kuris šiemet vyko pagal laikinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką. Ja buvo siekiama suvaldyti paklausą medienos prekybos aukcionuose, apsisaugoti nuo intervencinių ar spekuliacinių kainų, kurios lemtų rinkos iškraipymą ir neigiamai paveiktų ilgalaikių sutarčių vykdymą.

Laikinąją tvarką Vyriausybė patvirtino birželio viduryje dėl medienos žaliavos trūkumo regione, susidariusio ES įvedus sankcijas Rusijai ir Baltarusijai.

Pusmečio aukcione iš viso nupirkta 742 tūkst. ktm įvairių sortimentų medienos – 90,2 proc. viso VMU pasiūlyto kiekio. Planuojamų sudaryti sandorių vidutinė svertinė kaina siekė 84,11 Eur/ktm arba 32 proc. didesnė palyginti su ankstesniu pusmetiniu aukcionu.

„Nepaisant naujai įsigaliojusių pakeitimų ir itin trumpų terminų aukciono organizavimui, aukcionas praėjo sklandžiai. Jo rezultatai rodo,  kad pagal laikinąją tvarką pramonės bendrovės įsigijo 10 proc. (37,8 tūkst. ktm) daugiau medienos, tuo tarpu užsienio bendrovės ir medienos prekybos veiklą vykdančios įmonės (tarpininkai) pagal laikiną tvarką įsigijo 23 proc. (41,8 tūkst. ktm) mažiau medienos nei būtų įsigiję galiojant senajai tvarkai“, – teigia „Baltpool“ generalinis direktorius Andrius Smaliukas.

Medienos, iš kurios pjaunami produktai – pjautinieji rąstai, kietųjų lapuočių trumpuoliai, tarrąsčiai – kainos buvo apie 20 proc. aukštesnės nei ankstesniame aukcione, o pjautinųjų rąstų sandorių sudaryta dėl 64,1 proc. pasiūlyto kiekio. Tuo tarpu  malamos medienos produkcijos – popierrąsčių, plokščių medienos, malkinės medienos – kainos išaugo dvigubai ir parduotas praktiškai visas pasiūlytas žaliavos kiekis. Tokius pokyčius galėjo lemti tai, jog malamos produkcijos sortimentai anksčiau būdavo importuojami iš Baltarusijos, todėl, įsigaliojus ES sankcijoms, jaučiamas šios žaliavos trūkumas ir tai atsispindi kainose.

 

PUSMETINIO MEDIENOS AUKCIONO REZULTATAI:

Ankstesnio pusmetinio aukciono svertinė kaina, Eur/ktm VMU pasiūlytas kiekis, ktm VMU pradinė kaina, Eur/ktm Nupirktas kiekis, ktm Parduota nuo pasiūlyto kiekio, % Įvykusių sandorių vidutinė svertinė kaina, Eur/ktm Kainos pokytis lyginant su ankstesniu pusmetiniu aukcionu, %
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 222,89 255 225,82 255 100,0 % 297,43 33 %
Pjautinieji rąstai 103,11 198 928 103,82 127 520 64,1 % 124,73 21 %
Tarrąsčiai 81,15 122 445 84,27 122 445 100,0 % 96,37 19 %
Popierrąsčiai 48,80 121 918 54,08 119 018 97,6 % 96,66 98 %
Plokščių mediena 40,90 96 012 44,85 96 012 100,0 % 78,69 92 %
Malkos 41,48 108 397 42,55 107 047 98,8 % 76,38 84 %
Kirtimo liekanos (dengtos) 35,15 1 825 35,73 1 825 100,0 % 61,42 75 %
Kirtimo liekanos 34,28 92 085 34,35 89 645 97,4 % 53,30 55 %
Kirtimo liekanos kirtavietėje 19,68 80 549 17,69 78 199 97,1 % 31,99 63 %
Iš viso 63,93 822 414 58,55 741 966 90,2 % 84,11 32 %

 

Nauja tvarka (su limitais) Sena tvarka (be limitų) Pokytis, ktm Pokytis, %
Pramonės įmonės 393 528 355 673 37 855 11 %
Užsienio įmonės ir tarpininkai 143 984 185 822 -41 838 -23 %
Smulkūs dalyviai (įsigytas kiekis iki 1000 ktm) 33 240 31 957 1 283 4 %