Medienos biržos prekybos statistika 2024 m. vasaris

2024 03 12
  • Vasario mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 151 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 153,66 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su sausio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo beveik 8 %, o parduotos medienos kiekis padidėjo 8 %. Aukcionus organizavo 25 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 49,99 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 26 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas krito 1 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai vasario mėnesį užfiksuoti:
    – Kirtimo liekanų sortimento kaina krito 13 %, nuo 30,66 Eur/ktm iki 26,64 Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 93 565 0 % 31,0 % 52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 7 835 43 % 8 % 79,53 -3 % -11 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 12 700 53 % 13,6 % 65,32 -3 % -16 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 8 480 -58 % 9,1 % 64,14 3 % -25 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 22 675 149 % 24 % 46,88 -4 % -40 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 41 875 20 % 45 % 37,73 2 % -35 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 7 645 38 % 8 % 26,64 -13 % -14 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Pasaulio medienos pramonė šiuo metu susiduria su keletu svarbių iššūkių ir pokyčių, turinčių įtakos jos veiklai ir poveikiui aplinkai. Timber Development UK (TDUK) žengė svarbų žingsnį tvarumo link ir paskelbė vidutinius anglies dioksido kiekio duomenis apie 10 svarbiausių medienos produktų kategorijų. Šia iniciatyva siekiama, kad architektai, inžinieriai ir užsakovai jau ankstyvuosiuose projektavimo etapuose galėtų tiksliai įvertinti savo pasirinktos medžiagos anglies dioksido pėdsaką. Pateikdama nepriklausomai patikrintus medienos gaminių anglies dioksido emisijos duomenis, TDUK siekia paskatinti naudoti tokias medžiagas kaip spygliuočių mediena, konstrukcinė mediena ir plokščių gaminiai, atsižvelgiant į jų poveikį anglies dioksido balansui aplinkoje ir galimą naudą dėl sukaupto anglies dioksido sekvestravimo.

Tuo tarpu Lenkijoje Klimato ir aplinkos ministerija imasi priemonių savo miškams apsaugoti – iki 2024 m. planuojama apriboti kirtimus. Šiuo sprendimu, kuriam vadovauja ministrė Paulina Hennig-Kloska, siekiama išsaugoti pirmykščius miškus ir tuos miškus, kurie yra gyvybiškai svarbios žaliosios erdvės dideliam gyventojų skaičiui, kurortinėms vietovėms ir tam tikroms miškų urėdijoms. Šis žingsnis atitinka Lenkijos įsipareigojimą laikytis Europos Sąjungos aplinkosaugos direktyvų ir Biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m. Tikslas – įvesti kirtimų apribojimus svarbiausiose teritorijose, pavyzdžiui, Bieszczady ir Boreckos miškuose. Ši politika pabrėžia, kad vyriausybė teikia pirmenybę miškų apsaugai kaip platesnės aplinkosaugos darbotvarkės daliai.

Tarptautiniu mastu konfliktai Raudonojoje jūroje smarkiai trikdo pasaulio ekonomiką, o tai tiesiogiai atsiliepia medienos pramonei. Remiantis Tarptautinės atogrąžų medienos organizacijos (ITTO) remiamos Pasaulinio medienos indekso (PGI) ataskaita, septynių šalių medienos sektoriuose apskritai pastebimas nuosmukis, o 2024 m. sausio mėn. visose šalyse PGI vertės buvo mažesnės nei 50 proc. riba. Šis nuosmukis siejamas su didesnėmis gabenimo išlaidomis, mažesniu krovinių kiekiu ir lėtesniu gabenimo greičiu, ypač paveikusiu Braziliją, Indoneziją, Kiniją, Kongą, Meksiką, Gaboną ir Malaiziją. Nepaisant šių sunkumų, kai kuriose šalyse pastebimi paklausos gerėjimo požymiai: Brazilijoje, Konge ir Malaizijoje padaugėjo naujų užsakymų, o tai rodo galimą atsparumą šiems sunkumams.

Apibendrinant galima teigti, kad pasaulinė medienos pramonė tvarkosi sudėtingoje aplinkoje, kurioje vyrauja aplinkos tvarumo pastangos, nacionalinė miškų išsaugojimo politika ir prekybai įtakos turintys geopolitiniai konfliktai. Tokios iniciatyvos, kaip TDUK anglies dioksido duomenų skelbimas ir Lenkijos miško kirtimo apribojimai, rodo, kad vis daugiau dėmesio skiriama aplinkosauginei atsakomybei ir išsaugojimui. Tuo pat metu pramonė turi spręsti logistinius ir ekonominius uždavinius, kylančius dėl išorinių veiksnių, pavyzdžiui, konfliktų Raudonojoje jūroje, todėl būtina strategiškai prisitaikyti ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kad būtų užtikrintas pramonės tvarumas ir jos indėlis siekiant pasaulinių aplinkosaugos tikslų.