Medienos biržos prekybos statistika 2024 m. sausis

2024 02 08
  • Sausio mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 123 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 166,6 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su gruodžio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo beveik 30 %, o parduotos medienos kiekis sumažėjo 29 %. Aukcionus organizavo 25 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 50,57 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 26 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas pakilo 9 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai sausio mėnesį užfiksuoti:
    • Pjautinųjų rąstų (D) sortimente, jų kaina kilo 15 %, nuo 58,49 Eur/ktm iki 67,01 Eur/ktm.
    • Tarrąsčių sortimento kaina kilo 27 %, nuo 48,88 Eur/ktm iki 62,21 Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas  94 054 -41 % 35,9 % 52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 5 475 -1 % 6 % 81,97 2 % -14 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 8 118 -24 % 8,6 % 66,65 14 % -15 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 20 160 20 % 21,4 % 62,21 21 % -20 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 9 116 -59 % 10 % 48,79 6 % -30 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 51 185 35 % 54 % 37,18 5 % -41 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 5 550 -8 % 6 % 30,66 7 % -1 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Apžvelgdami pasaulinę miškininkystės ir medienos rinką 2024 m. pradžioje, įvairios perspektyvos iš Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos pateikia įvairius požiūrius į šį sektorių, kuris yra kryžkelėje, tačiau pasirengęs augti.

Šiaurės Amerikoje analitikai prognozuoja, kad 2024 m. medienos kainos smarkiai išaugs dėl atsigaunančios JAV būsto rinkos ir sumažėjusios pasiūlos, nepaisant slopinančio aukštų palūkanų normų poveikio. Jungtinės Karalystės medienos perdirbėjų asociacija palankiai įvertino Nacionalinės audito tarnybos ataskaitą, kurioje raginama didinti vyriausybės paramą biomasės tvarumui, pabrėžiant vietinio medienos atliekų biomasės sektoriaus indėlį į tvarią energetiką.

Pasaulinio medienos indekso ataskaitoje nurodoma, kad Brazilijos ir Meksikos medienos rinkų nuosmukis mažėja, nepaisant logistikos nesklandumų, kuriuos sukėlė smarkios liūtys atogrąžų regionuose, o tai rodo laipsnišką šių pagrindinių rinkų atsigavimą. Už Atlanto, Europos „Pfeifer Group“ generalinis direktorius Michaelis Pfeiferis, remdamasis medienos vaidmeniu švelninant klimato kaitą ir didėjančia jos paklausa pagal Europos Sąjungos „Žaliąjį susitarimą“, ragino medienos pramonę būti optimistiška, nepaisant dabartinio nuosmukio.

Berlyne vykusiame Vokietijos miškininkystės tarybos Europos simpoziume daugiau kaip 200 Europos svečių, tarp jų miškų savininkai ir politiniai lyderiai, pasisakė už tai, kad ES politikoje būtų labiau pripažįstamos miškų savininkų teisės ir įvairiapusiai miškams keliami reikalavimai, pabrėžiant vieningą Europos požiūrį į miškų tvarumą, tačiau kuriame taip pat būtų atsižvelgiama į regioninius niuansus. Federalinės maisto ir žemės ūkio ministerijos parlamentinė valstybės sekretorė Claudia Müller pabrėžė ES miškų politikos pritaikymo prie klimato realijų svarbą ir paragino imtis bendrų veiksmų, kurie peržengtų nacionalines ribas.

Ši pasaulinė apžvalga atskleidė, kad medienos ir miškininkystės sektorius sprendžia neatidėliotinus ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius, tačiau jis skatinamas ilgalaikėmis teigiamomis perspektyvomis ir kolektyviniu tvaraus, daugiafunkcinio miškininkavimo praktikos vystymu.