Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. spalis

2023 11 09
 • Spalio mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 178 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 263,3 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su rugsėjo mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 1 %, o parduotos medienos kiekis padidėjo 21 %. Aukcionus organizavo 26 VMU padaliniai.
 • Medienos SPOT indeksas fiksavo 50,19 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 42 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas reikšmingai nepakito.
 • Reikšmingi kainų pokyčiai spalio mėnesį užfiksuoti:
  1. Pjautinųjų rąstų (D) sortimente, jų kaina kilo 9 %, nuo 55,71 Eur/ktm iki 60,78 Eur/ktm.
  2. Malkų (II, III kl.) ir plokščių medienos sortimento kaina krito 7 %, nuo 42,12 Eur/ktm iki 39,25Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 133 217 17 % 24,2 % 52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 1 200 -62 % 1 % 86,69 4 % -33 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 14 440 -43 % 10,8 % 60,78 9 % -32 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 16 657 -27 % 12,5 % 51,38 2 % -43 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 15 585 75 % 12 % 49,38 -2 % -45 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 85 335 -59 % 64 % 39,25 -7 % -51 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 11 150 97 % 8 % 32,23 -2 % 4 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Vakarų šalių statybos sektorius susiduria su dideliais iššūkiais. Tokie centriniai bankai kaip Europos Centrinis Bankas ir Švedijos Riksbank padidino palūkanų normas, o kiti, pavyzdžiui, JAV centrinis bankas, Saudo Arabijos nacionalinis bankas ir Anglijos bankas (angl. Bank of England) yra atsargūs dėl didėjančios neigiamos rizikos. Ši ekonominė kova akivaizdi įvairiuose rodikliuose – nuo statybos iki pramonės gamybos. Pavyzdžiui, Vokietijos statybos užsakymų rodikliai pastaruoju metu gerėjo, tačiau statybos leidimų skaičius tebėra silpnas – per metus jis sumažėjo 20 %. Švedijoje, kuri yra labai svarbi medienos statybų rinka, statybų aktyvumas per metus sumažėjo 72 %, o perspektyvos niūrios. Leidimai statyti gyvenamuosius namus per metus sumažėjo 28 %. Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje taip pat mažėja statybos veikla. Bendros perspektyvos išlieka nedidelės, kol nepasikeis pinigų politika, todėl dėl didesnių palūkanų normų ir ekonomikos sulėtėjimo fiskalinės paskatos taps iššūkiu.

Tuo tarpu 2023 m. birželio 29 d. įsigaliojusio naujojo ES miškų kirtimo reglamento (EUDR) reikalavimų verslas visiškai laikytis pradės iki 2024 m. gruodžio 30 d. Šiuo išsamiu reglamentu siekiama kovoti su miškų naikinimo veiksniais visame pasaulyje. Juo sprendžiamas ryšys tarp Europos produktų vartojimo ir pasaulinio miškų naikinimo, nustatomi aukštesni tvarumo ir etiškos prekybos standartai. Įmonės privalo atlikti išsamų savo tiekimo grandinių patikrinimą, kad užtikrintų atitiktį vietos įstatymams. Jos taip pat privalo įvertinti savo tiekimo grandinių poveikį aplinkai ir socialinį poveikį bei imtis taisomųjų veiksmų. Teisės aktu taip pat draudžiama į ES rinką įvežti produktus, susijusius su neteisėtu miškų kirtimu. Didelėms bendrovėms suteikiamas 18 mėnesių lengvatinis laikotarpis reikalavimams įvykdyti, o po to gali būti taikomos nuobaudos.

Tarptautinė tropinės medienos organizacija (angl. International Tropic Timber Organization, ITTO) pateikė vertingų įžvalgų apie atogrąžų medienos pasiūlos ir paklausos dinamiką tarptautinėse rinkose Ekvadoro tikmedžio ir atogrąžų medienos gamintojų asociacijos (ASOTECA) surengtame internetiniame seminare.

Spalio pabaigoje statistiko Jean-Christophe Claudon parengtame ITTO pranešime Ekvadoro medienos pramonės suinteresuotiesiems subjektams buvo pateikta išsami pasaulinės tropinės medienos pasiūlos ir paklausos būklės apžvalga. Claudon pranešime išsakė šiuos teiginius:

 • Apie 50 % pasaulyje pagaminamos medienos suvartojama energijai gaminti, o kiti 50 % – pramonės reikmėms. Skirtingose šalyse šis paskirstymas labai skiriasi, o besivystančios atogrąžų šalys yra linkusios daugiau medienos sunaudoti energijai.
 • Didžiausi atogrąžų medienos vartotojai yra pačios atogrąžų šalys (daugiausia energijai).
 • Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas, tenkindamas medienos paklausą, labai priklauso nuo likusio pasaulio. Afrika ir Lotynų Amerika bei Karibų jūros regionas yra labiau savarankiški.
 • Pasaulyje didžiausios pramoninės apvaliosios medienos gamintojos yra Europos Sąjunga, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusijos Federacija, kurios kartu pagamina pusę planetos pramoninės apvaliosios medienos; Kinija taip pat yra didelė gamintoja.
 • Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos yra pagrindinės medienos produktų importuotojos, kartu importuojančios 52 % pirminių medienos produktų, išreikštų apvaliosios medienos ekvivalentu, nors didžioji dalis šios prekybos vyksta tarp Europos Sąjungos šalių arba iš Kanados į Jungtines Amerikos Valstijas. Kinija yra trečia pagal dydį pirminės medienos produktų importuotoja ir didžiausia pasaulyje atogrąžų pirminės medienos produktų importuotoja, kuriai tenka 42 % visų pasaulio medienos produktų.
 • Japonijoje 80 % medienos paklausos susiję su statybomis. Tačiau minimalus ekonomikos augimas reiškia, kad Japonijoje sumažėjo būsto statybos apimtys, taip pat ir atogrąžų medienos paklausa. Dešimtajame dešimtmetyje Japonija buvo didžiausia atogrąžų rąstų importuotoja, tačiau per pastaruosius 30 metų šio produkto importas sumažėjo 99 %.
 • Pastaruoju metu lėtėjanti Kinijos ekonomika mažina atogrąžų medienos paklausą. Kinijos tropinių rąstų importas 2014-2022 m. sumažėjo 50 %.
 • Priešingai, nuo 1990 m. medinių baldų eksportas Kinijoje išaugo aštuonis šimtus kartų, o Vietname 2010-2022 m. – 18 kartų, todėl medienos vartojimas šiose dviejose šalyse padidėjo.
 • Tikimasi, kad pramoninės apvaliosios medienos paklausa per ateinančius tris dešimtmečius ir toliau sparčiai augs ir 2050 m. gali pasiekti 2,8 mlrd. m3 (nuo maždaug 2 mlrd. m3 2022 m.). Tačiau tikimasi, kad medienos energijos paklausa mažės.
 • Tikimasi, kad Kinija ir toliau bus priklausoma nuo likusio pasaulio, kad patenkintų savo medienos paklausą, o Šiaurės pusrutulis vaidins svarbų vaidmenį jos medienos tiekime.