Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. rugsėjis

2023 10 13
  • Rugsėjo mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 195 aukcionus. Juose, be pusmetinio aukciono, bendrai buvo pasiūlyta 265,4 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su rugpjūčio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo 3 %, o parduotos medienos kiekis sumažėjo 15 %. Aukcionus organizavo 26 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 49,95 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 39 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas krito 5 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai rugsėjo mėnesį užfiksuoti:
    • Pjautinųjų rąstų (B/C) sortimente, jų kaina krito 10 %, nuo 92,84 Eur/ktm iki 83,32 Eur/ktm.
    • Tarrąsčių sortimento kaina krito 7 %, nuo 54,23 Eur/ktm iki 50,45 Eur/ktm.
    • Kirtimo liekanų sortimento kaina krito 7 %, nuo 35,06 Eur/ktm iki 32,77 Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 111 292 -20 % 45,4 % 52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 3 155 198 % 3 % 83,32 -11 % -20 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 24 372 15 % 21,9 % 55,49 4 % -37 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 22 960 -26 % 20,6 % 50,45 -7 % -48 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 8 400 -54 % 8 % 50,23 -2 % -42 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 52 405 21 % 47 % 42,19 -4 % -48 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 5 650 97 % 5 % 32,77 -7 % 6 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Medienos kainos pasaulinėje rinkoje ir toliau mažėja, ypač Šiaurės Amerikoje, kur jos sumažėjo apie 15 %. Šį nuosmukį lėmė būsto ir statybų krizė bei didelės palūkanų normos.

JAV 2023 m. rugpjūčio mėn. sumažėjo pradedamų statyti būstų skaičius, o leidimų statyti naujus namus padaugėjo. Naujos statybos paklausa išlieka didelė dėl anksčiau įsigytų būstų trūkumo. Ekspertai mano, kad šiam trūkumui pašalinti kas mėnesį reikia pastatyti 1,5-1,6 mln. būstų. Optimistiškai manoma, kad artimiausiais mėnesiais vienbučių namų statybos pradžia gali atsigauti, jeigu bus pakankamai kvalifikuotos darbo jėgos. Bendras pradėtų statyti būstų skaičius JAV rugpjūčio mėn. sumažėjo 11 %, palyginti su liepos mėn. ir sudarė 1,283 mln. vienetų. Tačiau statybos leidimų skaičius padidėjo beveik 7 % – iki 1,543 mln. vienetų, o tai rodo būsimą statybų aktyvumą.

Tuo tarpu Europoje smarkiai sumažėjo medienos kainos, todėl labai sumažėjo medienos pardavimas. Miškų savininkai susiduria su sunkumais ieškodami nuolatinio savo produkcijos panaudojimo, o perspektyvos išlieka miglotos.

Vokietijos būsto statybos sektoriuje rugpjūčio mėn. buvo rekordiškai daug atšauktų darbų – 20,7 % įmonių skelbė susidūrusios su šia problema. Šis padidėjimas siejamas su didėjančiomis statybos sąnaudomis, didesnėmis palūkanų normomis ir sumažėjusiomis subsidijomis, susijusiomis su griežtesnėmis energetikos taisyklėmis. Užsakymų trūkumas taip pat šoktelėjo iki 44,2 %, t. y. pastebimai padidėjo, palyginti su praėjusiais metais.

Trumpalaikėje perspektyvoje kai kurios šalys rodo nevienareikšmę kainų tendenciją. Estijos apvaliosios medienos rinkoje per pastarąjį mėnesį buvo stebimas nuosaikus kainų augimas, ypač spygliuočių rąstų, beržo popiermedžių ir malkų. Pušies rąstų kainos padidėjo 11,6 %.

Bendrai vertinant ES, spygliuočių medienos importas sumažėjo 60 %, o iš Rusijos ir Baltarusijos per pirmąjį pusmetį nebuvo importuojama. Anksčiau iš šių šalių patiektos 2,7 mln. m³ medienos neatsvėrė padidėjęs importas iš kitų šaltinių.

Be to, neseniai atlikta pasaulinė medienos sektoriaus analizė atskleidė, kad labai išaugo antrinio perdirbimo medienos produktų eksportas iš Tarptautinės atogrąžų medienos organizacijos (ITTO) šalių augintojų. 2022 m. šis rodiklis siekė 36,5 mlrd. JAV dolerių, t. y. beveik 40 % daugiau nei 2020 m. Pažymėtina, kad didelę šios prekybos dalį, kurios vertė siekė 12 mlrd. JAV dolerių, sudarė mediniai baldai, eksportuoti iš Vietnamo į Jungtines Amerikos Valstijas.