Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. rugpjūtis

2023 09 07
  • Rugpjūčio mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 203 aukcionus. Juose, be pusmetinio aukciono, bendrai buvo pasiūlyta 258,1 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su liepos mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 7 %, o parduotos medienos kiekis reikšmingai nepasikeitė. Aukcionus organizavo 26 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 52,74 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 35 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas kilo 5 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai rugpjūčio mėnesį užfiksuoti:
    • Pjautinųjų rąstų (B/C) sortimente, jų kaina kilo 16 %, nuo 54,56 Eur/ktm iki 50,08 Eur/ktm.
    • Tarrąsčių sortimento kaina kilo 8 %, nuo 50,08 Eur/ktm iki 54,23 Eur/ktm.
    • Malkų sortimento kaina krito 5 %, nuo 46,13 Eur/ktm iki 43,69 Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 138 012 -3 % 38,5 %  52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 1 060 -67 % 1 % 92,84 14 % -11 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 21 197 -34 % 15,4 % 53,43 1 % -40 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 30 865 -27 % 22,4 % 54,23 8 % -44 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 18 430 -31 % 13 % 51,04 0 % -41 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 66 460 -79 % 48 % 43,69 -6 % -46 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 2 865 -23 % 2 % 35,06 -5 % 13 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Antrąjį ketvirtį po sparčios metų pradžios JAV spygliuočių medienos importas iš Europos smarkiai sumažėjo ir prisidėjo prie bendro JAV užsienio medienos paklausos sumažėjimo pirmąjį pusmetį. Antrąjį ketvirtį importas iš 10 didžiausių Europos tiekėjų sumažėjo 30 % – iki 428 mln. lentų pėdų (angl. board feet; 1 m3 yra apytiksliai 424 lentų pėdų), palyginti su rekordiniu pirmuoju ketvirčiu. Nepaisant to, importas pirmąjį pusmetį, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 12 %. Daugelis ekspertų tikėjosi, kad ši tendencija išliks ir trečiąjį ketvirtį, nes Europoje mažėja gamyba, naudojanti medienos produkciją. Medienos kainos taip pat sumažėjo ir priartėjo prie 500 JAV dolerių už tūkstantį pėdų ribos, o tai yra žemiausias lygis nuo rugpjūčio vidurio, daugiausia dėl mažėjančios paklausos. Ekspertai numato, kad dėl padidėjusių palūkanų normų ir sumažėjusios gamybos Europoje Europos eksportas į JAV mažės bent jau trečiąjį ketvirtį ir nepasieks praėjusių metų rekordinio lygio. Be to, vis dar nerimaujama dėl ribotos pasiūlos dėl Kanados miškų gaisrų poveikio, o tai dar labiau paveiks medienos rinką.

Medienos ir celiuliozės pramonėje daugelis didžiųjų atogrąžų bendrovių yra prastai pasirengusios Europos Sąjungos miškų naikinimo reglamentui (EUDR), kuris įsigalios 2024 m. gruodžio mėn. Tik 13,3 proc. šių bendrovių viešai demonstruoja miškų naikinimo stebėseną savo veikloje ir tik 4,3 proc. stebi savo tiekėjus. EUDR įpareigoja įmones užtikrinti, kad jų produktai būtų ne plynai iškertami miškai, jų kilmė būtų atsekama ir jie būtų teisėtai pagaminti jų kilmės šalyje. Nesilaikydamos šių reikalavimų įmonės rizikuoja prarasti galimybę patekti į ES rinką – trečią pagal dydį pasaulio ekonomiką. Gamtosaugos labdaros organizacija ZSL ragina pirkėjus ir finansų institucijas remti EUDR reikalavimų laikymąsi ir spręsti miškų naikinimo problemas medienos ir celiuliozės pramonėje.

Be to, Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl beržo plokščių importo iš Turkijos ir Kazachstano, įtardama, kad jos gali vengti antidempingo priemonių, nustatytų rusiškai plokščių medienai. Tyrimo paprašė Woodstock Consortium, vienas iš pagrindinių pramonės dalyvių, susirūpinęs dėl šio importo kilmės ir ketinimų. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama importuojamai beržo plokščių medienai, kurios kilmės šalis nėra aiškiai patvirtinta, ir kuri gali būti naudojama siekiant apeiti Rusijos beržo plokščių medienos importui taikomus apribojimus. Rusija buvo svarbi beržo faneros tiekėja į ES, kol 2022 m. liepos mėn. buvo įvestas visapusiškas draudimas Rusijos miško produktams. Atliekant tyrimą siekiama įvertinti, ar šiuo importu iš tiesų apeinamos galiojančios antidempingo priemonės, ir dėl to galimai bus nustatyti atitinkami muitai, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.