Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. liepa

2023 08 21
  • Liepos mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 188 aukcionus. Juose, be pusmetinio aukciono, bendrai buvo pasiūlyta 276,6 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su birželio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 29 %, o parduotos medienos dalis sumažėjo 17 %. Aukcionus organizavo 25 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 50,34 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 35 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas krito 3 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai liepos mėnesį užfiksuoti tarrąsčių sortimente, jų kaina krito 8 % (nuo 54,56 Eur/ktm iki 50,08 Eur/ktm).

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 141 578 -23 % 54,8 % 50,34 -3,3 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 3 260 -74 % 2 % 80,29 3 % -27 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 31 974 -4 % 22,6 % 53,05 -3 % -36 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 42 354 80 % 29,9 % 50,08 -8 % -47 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 26 885 -38 % 19 % 50,90 -6 % -34 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 37 105 -43 % 26 % 46,13 -6 % -34 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 3 700 153 % 3 % 36,75 8 % 19 %
(31 Eur/m3)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Vokietijoje medienos kainos sumažėjo dėl padidėjusios pasiūlos iš audrų pažeistos ir vabalų užkrėstos medienos. Miškų savininkai stengiasi išlaikyti normalų medienos naudojimą, todėl nukentėjusios medienos kainos nevienodos. Prognozuojama, kad visoje Europoje iki 2025 m. baigtų statyti namų skaičius sumažės 32 %, o Vokietiją tai paveiks ypač stipriai.

JAV spygliuočių medienos importas pirmąjį pusmetį, palyginti su 2022 m., sumažėjo 6 %. Tiekimas iš ES šalių, įskaitant Vokietiją, šiuo laikotarpiu augo, nepaisant bendro importo sumažėjimo.

Kinijos įmonės gerokai padidino pjautinės medienos pirkimus per Baltarusijos universaliąją prekių biržą (BUCE) – sausio-liepos mėnesiais jos įsigijo daugiau kaip 195 000 m³. Didelė šio kiekio dalis buvo parduota taikant naują tikslinių sandorių metodą, įvestą BUCE.

2023 m. birželį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, Brazilijos medienos produktų eksportas gerokai sumažėjo (39 %). Sumažėjo pušies pjautinės medienos ir atogrąžų pjautinės medienos eksporto apimtis ir vertė. Per tą patį laikotarpį pušies ir atogrąžų faneros eksporto vertė ir apimtis taip pat labai sumažėjo, o kai kuriais atvejais – beveik 50 %.

Jungtinės Karalystės medienos pramonės konfederacijos pirmininkas Alexas Goodfellow pabrėžia, kad svarbu mažinti pastatų, kurie sudaro 25 proc. Jungtinės Karalystės išmetamo anglies dioksido kiekio, taršą. Jis pabrėžia medienos naudojimo statybose galimybes siekiant anglies dioksido kiekio mažinimo tikslų. JK vyriausybės įsteigta darbo grupė „Mediena statyboje“ siekia skatinti medienos naudojimą. Visos partijos parlamentinės medienos pramonės grupės ataskaitoje pateikiamos medienos naudojimo plėtros strategijos, kuriose aptariami tokie aspektai kaip paklausa, pasiūla, statybų sauga ir darbo jėgos ir (arba) įgūdžių trūkumas.