Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. lapkritis

2023 12 12
  • Lapkričio mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 236 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 337,5 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su spalio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo 28 %, o parduotos medienos kiekis padidėjo 24 %. Aukcionus organizavo 26 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 49,41 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 36 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas nukrito 2 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai lapkričio mėnesį užfiksuoti:
    1. Pjautinųjų rąstų (D) sortimente, jų kaina kilo 12 %, nuo 60,95 Eur/ktm iki 68,00 Eur/ktm.
    2. Malkų (II, III kl.) ir plokščių medienos sortimento kaina krito 6 %, nuo 39,25 Eur/ktm iki 36,91 Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 142 974 8 % 29,7 % 52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 5 165 330 % 4 % 85,76 -1 % -17 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 17 354 20 % 12,1 % 67,89 12 % -18 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 19 905 19 % 13,9 % 49,61 -4 % -39 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 22 755 46 % 16 % 48,12 -3 % -50 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 77 795 9 % 54 % 36,97 -6 % -48 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 14 600 31 % 10 % 29,95 -8 % -3 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Vokietijos medienos pramonė patiria didelį nuosmukį, o medienos produktų pardavimas žymiai sumažėjo. Medienos lentpjūvėms sunku parduoti medieną, todėl mažėja jų gamyba. Sudėtinga padėtis rinkoje paveikė įprastą medienos naudojimą ir lėmė staigų medienos kainų kritimą. Tokia padėtis susiklostė dėl pasaulinių prekybos ginčų ir COVID-19 pandemijos neigiamo poveikio paklausai ir statybų veiklai – abu šie veiksniai lemia kainų augimą medienos pramonėje. Dabartinė nepakankama prekyba ir kainų kritimas lėmė darbo vietų praradimą ir veiklos sunkumus, ypač mažesnėse lentpjūvėse. Dėl tebesitęsiančių pasaulinių ekonomikos problemų pramonės atsigavimas ateityje išlieka neaiškus.

Suomijos medienos pramonė susiduria su neapibrėžtumu dėl konflikto Gazos ruože, kuris turi tiesioginį poveikį pušies medienos eksportui į Izraelį. Pagrindinė eksportuotoja „Koskisen Oy“ dabar nukreipia krovinius per Haifą dėl saugumo problemų Ašdodo uoste. Nors šiuo metu rinkoje nėra tiesioginio poveikio, išankstinių pardavimų per Izraelį perspektyvos yra neaiškios. Pramonės ekspertai, kaip Tommi Sneck, pataria būti atsargiems, nes besikeičianti padėtis gali sutrikdyti tiekimo grandines ir eksportą.

Europos medienos granulių rinkoje pastebimi dideli pokyčiai, kuriuos lemia besikeičianti energetikos padėtis. Karo Ukrainoje ir dėl jo sukelto dujų trūkumo metu, medžio granulių paklausa gyvenamųjų namų šildymui išaugo, todėl smarkiai pakilo granulių ir žaliavų kainos. Europa, kaip didžiausia pasaulyje granulių rinka, susidūrė su rinkos neramumais, kuriuos sukėlė energijos kainų šuoliai, anglies dioksido išmetimo leidimų pokyčiai ir atsinaujinančiosios energijos politika. Nepaisant šių iššūkių, prognozuojama, kad granulių paklausa augs, nes ES siekia atsinaujinančiosios energijos tikslų. Tačiau dėl nepakankamos medienos paklausos gali sumažėti žaliavų pasiūla, todėl gali atsirasti konkurencija ir poreikis ieškoti alternatyvių šaltinių.

Naujausi ANU, Šefildo universiteto ir Kembridžo universiteto tyrimai aptaria didelį gaisrų poveikį pasaulinei medienos gamybai. Per pastaruosius du dešimtmečius miškų gaisrai sunaikino didžiulius medienos gamybai skirtus miškų plotus, dėl to buvo patirta didelių ekonominių nuostolių. Tyrėjų komanda nustatė, kad per pastaruosius du dešimtmečius visame pasaulyje gaisrai sunaikino nuo 18,5 iki 24,7 mln. hektarų medienos gamybai skirtų miškų, t. y. plotą, prilygstantį Didžiosios Britanijos plotui. Stipriai nukentėjo Australija, vakarų JAV, Kanada, Sibiro Rusija ir Brazilija. Siekdami sumažinti riziką ateityje, ekspertai rekomenduoja plėsti medienos gamybą naudojant mažiau degias medžių rūšis, pertvarkyti plantacijas, kad sumažėtų gaisrų plitimas, ir diegti naujas miškų gaisrų valdymo technologijas.