Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. gruodis

2024 01 08
  • Gruodžio mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 177 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 236,4 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su lapkričio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 30 %, o parduotos medienos kiekis sumažėjo 23 %. Aukcionus organizavo 25 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 46,54 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 27 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas nukrito 6 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai gruodžio mėnesį užfiksuoti:
    • Pjautinųjų rąstų (B/C) sortimente, jų kaina krito 6 %, nuo 85,76 Eur/ktm iki 80,24 Eur/ktm.
    • Pjautinųjų rąstų (D) sortimente, jų kaina krito 14 %, nuo 68,00 Eur/ktm iki 58,49 Eur/ktm.
    • Malkų (II, III kl.) ir plokščių medienos sortimento kaina krito 5 %, nuo 36,91 Eur/ktm iki 35,18 Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 134 565 -31 % 24,5 % 52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 5 550 7 % 4 % 80,24 -7 % -13 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 10 645 -45 % 7,9 % 58,49 -14 % -20 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 16 795 -37 % 12,5 % 48,88 -3 % -33 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 22 255 -15 % 17 % 45,91 -4 % -27 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 79 320 12 % 59 % 35,18 -5 % -40 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 6 020 -63 % 4 % 28,44 -5 % -8 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Medienos pramonė išgyvena lemiamą momentą, balansuodama tarp tvarumo iniciatyvų ir svyruojančių ekonominių sąlygų.

COP28 ir medienos vaidmuo mažinant anglies dioksido išmetimą statyboje: Neseniai vykusiose COP28 diskusijose buvo pabrėžta, kad medienai tenka lemiamas vaidmuo siekiant dekarbonizuoti statybų pramonę. Medienos perdirbimo ir gamybos asociacijos visame pasaulyje džiaugėsi šiuo pokyčiu, laikydamos jį didele augimo ir tvarumo galimybe. Jungtinėje Karalystėje organizacija „Timber Development UK“ (TDUK) aktyviai dalyvauja vyriausybės parengtame Medinės statybos politikos plane, kuriuo siekiama nustatyti galimybes ir kliūtis plėsti statybą iš medienos. Medienos pramonės konfederacijos atstovas Alexas Goodfellow (Aleksas Gudfelas) džiaugiasi, kad tai „lemiamas momentas“ mažo anglies dioksido kiekio technologijų pramonei.

„Stora Enso“ pažadas dėl nulinio anglies dioksido išmetimo: „Stora Enso“, pasaulinė atsinaujinančių sprendimų lyderė, įsipareigojo iki 2040 m. pasiekti nulinį anglies dioksido išmetimą, taip prisijungdama prie klimato kaitos pažado. Šis įsipareigojimas – tai žingsnis link bendrovės siekio tapti grynai teigiama anglies dioksido emisijos verte, turint svarbų tikslą iki 2030 m. 50 proc. sumažinti 1, 2 ir 3 sričių išmetamųjų teršalų kiekį, palyginti su 2019 m. lygiu. Įgyvendinant „Klimato įsipareigojimą“ numatoma reguliariai teikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitas ir įgyvendinti anglies dioksido išmetimo mažinimo strategijas pagal Paryžiaus susitarimą.

Pasaulinio medienos indekso ataskaitoje atsigavimo požymiai: Pasaulio medienos indekso (GTI) ataskaitoje teigiama, kad nuosmukis tokių šalių kaip Malaizija, Meksika ir kitos medienos sektoriuose švelnėja. Nors lapkričio mėn. pagrindinių medieną gaminančių šalių GTI išliko mažesnis nei 50 %, o tai rodo nuosmukį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, padėtis pagerėjo. Labiausiai atsigavo Malaizija, Meksika ir Gabonas. Tuo tarpu Kinijoje, kuri yra pagrindinė medienos vartotoja, padidėjo rinkos paklausa ir pasiūla, o tai atspindi jos sezoninį piką.

JAV medienos rinka, ekonominiai rodikliai ir kainų tendencijos: Jungtinėse Amerikos Valstijose medienos rinka pasižymėjo teigiama tendencija, o medienos ateities sandorių kainų svyravimai buvo dideli. Spalio pabaigoje medienos ateities sandorių kaina buvo šiek tiek mažesnė nei 500 JAV dolerių už 1000 lentų pėdų, o lapkričio viduryje medienos ateities sandorių kaina pakilo iki 539 JAV dolerių už 1000 lentų pėdų. Ši tendencija tęsėsi ir toliau, o gruodžio pabaigoje kovo mėn. kontrakto kaina pakilo iki 585,50 USD už 1 000 lentų pėdų. Šią tendenciją lėmė JAV Federalinės rezervų sistemos sprendimas gruodžio mėn. įvykusiame Federalinio atvirosios rinkos komiteto (FOMC) posėdyje, kuriame nurodyta, kad bus pereita prie palankesnės pinigų politikos. Nors didelės hipotekos palūkanų normos turėjo įtakos būsto rinkai, dėl būsto pasiūlos trūkumo kainos išliko aukštos, o tai rodo galimą naujos statybos, taigi ir medienos, paklausos augimą.

Pasaulinė medienos pramonė išgyvena laikotarpį, kuriam būdingi aplinkosaugos įsipareigojimai ir ekonominiai pokyčiai. Dėmesys tvarumui kartu su besikeičiančia rinkos dinamika keičia medienos ateitį. Kadangi aplinkosaugos politika ir ekonominiai veiksniai toliau daro įtaką pasiūlai ir paklausai, medienos pramonės reakcija bus labai svarbi nustatant jos tolesnį kelią šiais permainingais laikais.