Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. gegužė

2023 06 05
  • Gegužės mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 201 aukcioną. Juose bendrai buvo pasiūlyta 269,4 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su balandžio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo 39 %, o parduotos medienos dalis padidėjo 15 %. Aukcionus organizavo 26 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 57,01 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 26 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas krito 7 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai gegužės mėnesį užfiksuoti visuose sortimentuose, išskyrus malkų ir plokščių medienos sortimente. Pjautinųjų rąstų (B/C klasės) sortimento produktų kaina krito 10 % (nuo 90,06 Eur/ktm iki 80,69 Eur/ktm), pjautinųjų rąstų (D klasės) kaina krito 6 % (nuo 66,78 Eur/ktm iki 62,67 /ktm), tarrąsčių kaina krito 15 % (nuo 72,14 Eur/ktm iki 61,50 Eur/ktm), popierrąsčių kaina krito 6 % (nuo 64,59 Eur/ktm iki 60,75 Eur/ktm), o kirtimo liekanų kainos kilo 7 % (nuo 25,86 Eur/ktm iki 27,54 Eur/ktm).

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas    100 012 -19% 36.9% 57.01 7.3% -26%
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 8 640 11% 9% 80.69 11% -35%
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 19 265 38% 19.3% 62.67 4% -41%
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 8 962 -4% 9.0% 61.50 10% -32%
 PP (eglė, pušis, beržas) 42 535 58% 43% 60.75 6% -16%
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 20 610 -34% 21% 53.90 4% -9%
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  7 415 568% 7% 27.54 -11% (31 Eur/m3)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Atsižvelgiant į sankcijas ir kintančią rinkos dinamiką, pasaulinėje medienos pramonėje vyksta dideli pokyčiai. Dėl sumažėjusios Rusijos medienos gamybos apimties ir įvestų sankcijų pasikeitė šalies eksporto kraštovaizdis. Per pirmuosius keturis 2023 m. mėnesius plokščių medienos gamyba Rusijoje sumažėjo 24,1 %, ir šalis visiškai prarado savo pozicijas Europos rinkoje. Smarkiai sumažėjo net eksportas į JAV. Tačiau, nepaisant šių nesėkmių, Rusija rado naują pirminę rinką Kinijoje, kur konkuruoja su vietos lentpjūvėmis.

Tuo pat metu, kai Rusijos ir Baltarusijos tiekėjai susiduria su pasaulinėmis sankcijomis, Ukraina mato galimybę užpildyti atsiradusią tuštumą. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Rostyslavas Šurma pabrėžė Ukrainos potencialą sukurti iki 10 mlrd. dolerių vertės medienos pramonę, katalizuojančią įvairių medienos produktų gamybą ir sukuriančią tūkstančius darbo vietų. Jau veikia valstybinė įmonė „Ukrainos miškai“, turinti 145 filialus, užtikrinančius miškų apsaugą, racionalų naudojimą ir komercinę veiklą.

Perkėlus dėmesį į Jungtines Amerikos Valstijas, medienos sektoriaus vadovai ir rinkos analitikai tikisi, kad atšilus orams atsigaus sezoninė medienos ir miško produktų paklausa. Vartotojų išlaidos išlieka stabilios, nepaisant didėjančių palūkanų normų, dėl kurių šiek tiek sumažėjo medienos kainos. Rinkos stebėtojai ypač optimistiškai vertina būsto paklausos didėjimo galimybes dėl demografinės trisdešimtmečių ir vyresnių žmonių. Tačiau jie taip pat atkreipia dėmesį į didėjančias veiklos sąnaudas, susijusias su išaugusiomis dyzelino kainomis ir griežtomis taisyklėmis. Atsižvelgdami į šiuos iššūkius, pramonės lyderiai rodo vis didesnį susidomėjimą masine medine statyba, kurią traukia jos potencialas kaupti anglies dioksidą, siūlant tvarią alternatyvą tradicinėms statybinėms medžiagoms.

Apibendrinant galima teigti, kad pasaulinė medienos pramonė yra permaininga, o rinkos pokyčiai ir geopolitinė įtaka daro įtaką gamintojams ir tiekėjams. Kai kurios šalys kovoja su sankcijomis ir mažėjančia gamyba, kitos yra pasirengusios pasinaudoti naujomis galimybėmis. Tokioje dinamiškoje aplinkoje tvarumas ir inovacijos tampa svarbiausiomis temomis, kurios gali nulemti pramonės ateitį.