Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. birželis

2023 07 05
  • Birželio mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 148 aukcionus. Juose, be pusmetinio aukciono, bendrai buvo pasiūlyta 389,8 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su gegužės mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo 45 %, o parduotos medienos dalis padidėjo 59 %. Aukcionus organizavo 26 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 52,93 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 32 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas krito 7 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai birželio mėnesį užfiksuoti visuose sortimentuose, išskyrus pjautinųjų rąstų (B/C klasės) sortimente. Malkų ir plokščių medienos sortimento produktų kaina krito 9 % (nuo 53,90 Eur/ktm iki 48,95 Eur/ktm), pjautinųjų rąstų (D klasės) kaina krito 12 % (nuo 62,67 Eur/ktm iki 54,87 Eur/ktm), tarrąsčių kaina krito 11 % (nuo 61,50 Eur/ktm iki 54,81 Eur/ktm), popierrąsčių kaina krito 11 % (nuo 60,75 Eur/ktm iki 54 Eur/ktm), o kirtimo liekanų kainos kilo 23 % (nuo 27,54 Eur/ktm iki 34,01 Eur/ktm).

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas    142 920 26% 35,5%        52,93 -7.2% -32%
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 11 970 39% 8% 77,59 -4% -31%
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 25 290 31% 17,7% 56,08 -11% -40%
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 13 420 50% 9,4% 57,54 -6% -37%
 PP (eglė, pušis, beržas) 34 615 -19% 24% 55,87 -8% -28%
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 57 625 180% 40% 49,35 -8% -30%
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 1 465 -80% 1% 34,01 23% 10%
(31 Eur/m3)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Pramonės lyderiai įspėjo, kad Vokietijos pjūklų sektorius patiria nuosmukį dėl sumažėjusios statybų sektoriaus veiklos. Vokietijos lentpjūvių ir medienos pramonės asociacijos (DeSH) duomenimis, didelė dalis įmonių turi iš esmės koreguoti savo gamybinę veiklą, o daugiau kaip pusė apklaustų narių dabartinę verslo aplinką vertina kaip prastą.

Statybos pramonės nuosmukis kelia didelių sunkumų medienos pramonės pirminės ir antrinės grandies sektoriams ir turi įtakos tiek vidaus, tiek tarptautinei veiklai. DeSH prezidentas Jornas Kimichas (Jörn Kimmich) išreiškė susirūpinimą dėl greito ekonomikos atsigavimo, sunkią padėtį aiškindamas silpnomis užsienio rinkomis ir didėjančiomis žaliavų, energijos bei darbo jėgos sąnaudomis. DeSH ragina imtis plataus masto priemonių ekonomikai skatinti ir įgyvendinti prevencinį nelaimių valdymą.

Panašūs iššūkiai atsispindi ir Europos medienos plokščių gamyboje, kurioje, Europos plokščių federacijos (EPF) 2023 m. birželį paskelbtais duomenimis, 2022 m. gamybos apimtys sumažėjo 7,8 proc. Baldų pramonėje, kuri yra didelė medienos plokščių vartotoja, 2022 m. antrąjį pusmetį patirtas 5 % sumažėjimas, turėjęs įtakos įvairiems plokščių gamybos segmentams, įskaitant įvairių tipų medienos drožlių plokščių gamybai.

Priešingai, JAV 2023 m. gegužės mėn. būsto statybos pradžia patyrė teigiamą posūkį ir, palyginti su ankstesniu mėnesiu, padidėjo 22 %, o palyginti su 2022 m. gegužės mėn. Statybos leidimų, kurie yra pagrindinis būsimų statybų rodiklis, padaugėjo daugiau kaip 5 %. Dėl to vėliau išaugo statybinės karkasinės spygliuočių medienos paklausa, o per savaitę, kuri baigėsi 2023 m. birželio 23 d., jos kainos pakilo 4 %.

Tačiau didėjanti paklausa – ne vienareikšmiškai teigiamas reiškinys šiuo metu, kadangi kiti veiksniai šiuose sektoriuose kelia susirūpinimą, įskaitant miškų gaisrų grėsmę, neseniai įvykdytus gamybos apribojimus ir koregavimus bei galimus vasaros darbų nutraukimus. Dėl šių veiksnių rinkoje, ypač tarp vakarietiškos pušies ir eglės medienos tiekėjų Kanadoje, vyrauja atsargus optimizmas.

Lietuvoje miškininkystės sektoriuje dėl pavasario sausros ir nepakankamo kritulių kiekio, dėl kurio rekordiškai išaugo žievėgraužių populiacija, padažnėjo kenkėjų protrūkis. Kenkėjai daugiausia kelia grėsmę 40 metų ir vyresniems eglynams. Miškininkai šiuo metu vykdo intensyvias sanitarines miško apsaugos priemones, įskaitant žvalgybą, kenkėjų naikinimą ir pažeistų medžių šalinimą.

Apibendrinant galima teigti, kad pasaulio medienos ir medienos pramonė patiria įvairias aplinkybes: nuo ekonomikos nuosmukio ir sumažėjusios gamybos iki pradėtų statyti gyvenamųjų namų ir kenkėjų protrūkių, ir dėl visų šių aplinkybių pramonės suinteresuotosios šalys turi greitai ir veiksmingai reaguoti.