Medienos biržos prekybos statistika 2022 m. spalis

2022 11 08
  • Spalio mėnesį  „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 70 aukcionų. Juose bendrai buvo pasiūlyta 34,73 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su rugsėjo mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 14 %, o parduotos medienos dalis sumažėjo 47 %. Aukcionus organizavo 23 VMU padalinys.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 86,48 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 53 % augimas. Lyginant su rugsėjo mėnesiu indeksas pakilo 6 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai užfiksuoti tarrąsčių ir popierrąsčių sortimentuose. Tarrąsčių kaina krito 6 %, nuo 97,06 Eur/ktm iki 91,37 Eur/ktm, o popierrąsčių kilo 4 % nuo 86,34 Eur/ktm iki 89,80 Eur/ktm.

Baltpool medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas      28 280 -5% 72.5%        81.35 0.3% 52%
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 45 0% 130.00 24% 7%
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 15 312 -23% 54.1% 89.77 2% 8%
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 5 135 -38% 18.2% 90.88 -6% 36%
 PP (eglė, pušis, beržas) 363 1% 89.80 4% 142%
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 7 425 26% 80.11 0% 142%
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  31.00 0,37% (22.58 Eur/m3)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Infliacija ir dėl to kylančios palūkanų normos juntamos ir miškininkystės sektoriuje. Tai patvirtina ir dviejų didžiausių Britų Kolumbijos miškininkystės įmonės finansiniai rezultatai. „West Fraser Timber Co.“ ir „Canfor Corp.“ šią savaitę paskelbė trečiojo ketvirčio finansinius duomenis, kurie rodo, kad abi bendrovės vis dar gauna gerą pelną parduodant medieną ir celiuliozę. Tačiau, lyginant su ankstesniais ketvirčiais šis pelnas smarkiai sumažėjo, nes JAV ir toliau mažėja naujų namų statybų. Abi bendrovės taip pat praneša ir apie dideles rąstų kainas ir kliūtis geležinkelių transporte.

Medienos kainos Vokietijoje yra dar nematyto lygio ir toliau kyla žaibišku greičiu. Tai taikoma ne tik rąstams, bet ir popierrąsčiams, malkinei medienai ir medienos granulėms. Priežastys įvairialypės: energetikos krizė, žaliavų trūkumas ir Ukrainos karas yra svarbiausi. Šios priežastys kaitina visą medienos rinką Europoje. Dėl sankcijų Rusijai sumažėjęs granulių tiekimas Vakarų Europoje ir Jungtinėje Karalystėje sukėlė tiekimo šoką, dėl kurio smarkiai išaugo kainos.

Europos Sąjungos miškų kirtimo reglamentas (EUDR) netrukus pakeis Europos Sąjungos medienos reglamentą (EUTR). Tačiau neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad medienos importuotojai yra nepasiruošę būsimiems pokyčiams. Tikėtina, kad EUDR taip pat nustatys ir privalomus deramo patikrinimo įsipareigojimus importuotojams, pirmą kartą tiekiantiems prekes Europos Sąjungos (ES) rinkai. Toks reikalavimas patvirtinantis, kad buvo atliktas išsamus patikrinimas iki pat žaliavos šaltinio, tikėtina pareikalaus didelių pokyčių.

Didžiojoje Vidurio Europos dalyje miškai pastaruoju metu patyrė didelę žalą dėl žievės vabalų protrūkio. Dėl šios priežasties laikinai padidėjęs derlius, medienos gamyba ir rąstų eksportas. Manoma, kad dėl šio vabalų protrūkio iki 2030 metų sumažės Vidurio Europos medienos pasiūla. Tikėtina, kad nauja miškotvarkos praktika, kuria siekiama sumažinti būsimų protrūkių riziką, turės ilgalaikių pasekmių medienos kokybei ir prieinamumui. Svarbi spygliuočių medienos žaliava Vidurio Europoje yra kertinis miško išteklius pramonei regione ir medienos produktų tiekimui visame pasaulyje.

Tolimesnę kainų dinamiką visoje Europoje lems tai, kokia bus ateinanti žiema – jeigu ji bus istoriškai šalta, ne tik malkų, bet ir kitų medienos sortimentų kainos gali kilti.