Medienos biržos prekybos statistika 2022 m. rugpjūtis

2022 09 09
  • Rugpjūčio mėnesį VMU paskelbė 106 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 54,93 tūkst. m3 medienos produktų. Lyginant su liepos mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo 53 %, o parduotos medienos dalis paaugo 22 %. Aukcionus organizavo 21 VMU padalinys.
  • Rugpjūčio mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 81,50 Eur/m3 indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 32 % augimas. Lyginant su liepos mėnesiu – 6 % augimas.
  • Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti malkų ir popierrąsčių sortimentuose, kurių kainos augo atitinkamai 15 % ir 12 % (iki 80,50 Eur/m3 už malkas ir 86,05 Eur/m3 už popierrąsčius). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 132 % poppierąsčiams ir 132 % malkoms.

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas Indeksas 29 594 15% 97.3% 81.56 -5.6% 26%
Indekso dalys:
PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 525 -71% 2% 104.48 -2% -14%
PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 20 079 9% 67.8% 89.56 -10% -11%
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 8 180 69% 27.6% 97.52 3% 8%
PP (eglė, pušis, beržas) 610 2% 86.34 0% 133%
PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 200 1% 80.50 0% 132%
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  31.00 2,10% (10 Eur/m3)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​